Byggboom ska ge 20 000 bostäder

Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, på besök i Sibble på Grödingelandet, där en befolkningsökning kan ge förutsättningar för bättre service som ökad kollektivtrafik och förskola.
Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, på besök i Sibble på Grödingelandet, där en befolkningsökning kan ge förutsättningar för bättre service som ökad kollektivtrafik och förskola.
Botkyrka planerar för rena byggboomen. 20 000 nya bostäder ritas nu in i framtidens kartor.

– Stockholms bostadsbrist är enorm. Botkyrka kan växa hållbart utan att äventyra natur- och kulturvärden, säger kommunalråd Peter Nyberg (S).

Fittja, Hallunda, Tumba, Tullinge, Vårsta och Grödinge – Botkyrka ska växa i alla kommundelar. Om förslaget går igenom politiskt ska Botkyrka kommun möjliggöra upp till 20 000 nya bostäder fram till år 2040.

– Det här handlar om förändringar under en generation, säg att det sker fram till någonstans år 2040 till 2050, säger Peter Nyberg (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget till ny översiktsplan för kommunen innehåller, förutom bostäder, andra viktiga delar för att en kommun ska fungera väl – som arbetsplatser, affärer, service, kollektivtrafik och miljötänk.

För kollektivtrafiken nämns bland annat idén om ”Spårväg Botkyrka”. En spårväg som ska gå från Flemingsberg via Tumba, Hågelby, Hallunda och Fittja till Masmo. För arbetsplatser är ett nytt handels- och företagsområde i Eriks­berg viktigt.

Grödingelandet är ett av de områden som ska växa med nya bostäder. Framdragandet av kommunalt vatten och avlopp och avstyckningar av fastigheter ska möjliggöra fler hus i den lantliga miljön i Sibble, Kagghamra och Eldtomta. Nu planeras för 75–80 nya fastigheter, men enligt Peter Nyberg kan det bli fråga om fler bostäder i hela Grödinge.

Scenariot med den högsta byggtakten innebär 650 nya bostäder per år och ger uppskattningsvis en total befolkning på 137 500 invånare 2040, vilket är vad Västerås kommun har i dag. En lägre expansion med 350 bostäder per år skulle ge 117 000 invånare 2040. I dag ligger takten på 200–300 bostäder per år.

– Det finns utrymme för den högre takten, men avgörande är efterfrågan och byggvillkoren, bland annat statens investeringar i ny infrastruktur (exempelvis byggandet av Förbifart Tullinge, red. anm), säger Nyberg.

Till och med juni kan Botkyrkaborna komma med åsikter om förslaget. Kommunen ska bland annat att ha en bemannad mobil utställning två veckor i varje stadsdel.

Det kommer även att hållas dialogforum i kommundelarna och det ska även gå att lämna åsikter på kommunens webb.

Fakta

Exempel på nybyggen i Botkyrka

Norra Botkyrka: Ny trafikplats vid E4 ska knyta ihop Hallunda med Alby och Eriksberg i stråk av bostäder. Bostäder, service och marina verksamheter växer fram vid Slagsta strand.

Södra Botkyrka: Förbifart Tullinge ger förtätning i centrala Tullinge och att Huddingevägen får karaktär av stadsgata. Sjönära bebyggelse i Hamringe gamla industriområde. Fler bostäder på åkermark i Lilltumba. Storvreten–Tumba växer ihop.

Vårsta och Grödingelandet: Vårsta växer med service och bostäder i centrum. Grustäktsområdet öster om Vårsta får radhus, villor och flerfamiljshus. Fler bostäder i Grödinge.

från förslag till översiktsplan