ANNONS

Byggboomen kan ge Fagersjö och Sköndal tågtrafik

I framtiden kan tågen stanna i Fagersjö.
I framtiden kan tågen stanna i Fagersjö.
Ta tuben till Sköndal? Det behöver inte vara en dröm.
Ta tuben till Sköndal? Det behöver inte vara en dröm.
Ta pendeltåget till Fagersjö – eller tunnelbanan till Sköndal.
Låter det som en dröm? Det behöver det inte vara.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har fått en förhandstitt på förslaget till ny översiktsplan i Stockholm. Där kartläggs område för område hur Stockholm kan utvecklas med nya bostäder och trafik. Under rubriken ”Möjliga framtida förbindelser” nämns Fagersjö som en av fem platser som är aktuella för en ny pendeltågsstation.

– Om det tillkommer nya bostäder i tillräckligt stor volym brukar SL vara öppna för att prata. Tanken är att omvandla Magelungsvägen till en stadsgata, först vid området Magelungens strand och sedan vidare upp mot Fagersjö. När den bebyggelsen finns på plats vågar jag nästan säga att SL kommer att vilja stanna sina tåg där, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.
Frågan om en pendeltågsstation i Fagersjö utreddes så sent som 2011. Samhällsekonomiskt olönsamt, löd SL:s dom då.
Men läget kan alltså bli ett annat nu, när Fagersjö pekas ut som ett område med ”stora möjligheter till fler bostäder”.
– Vi ser väldigt stor potential att utveckla Fagersjö. Utöver att bygga utmed Magelungsvägen ser vi också möjligheter att förtäta inom befintlig bebyggelse i Fagersjö. Och ju fler människor, desto bättre förutsättningar finns det för handel, service och kollektivtrafik, säger Heli Rosendahl, områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret.

Sköndal är ett annat område som kommer att växa kraftigt, och enligt översiktsplanen behöver komma närmare sina grannar. Fler gång- och cykelpassager över Nynäsvägen och bättre kollektivtrafik ska stärka sambandet med Farsta. Men det som verkligen borde få alla Sköndalsbor att haja till, är en markering på kartan, om en stärkt förbindelse mellan Sköndal och Skarpnäck.
– Det behövs en förstärkning av kollektivtrafiken. Vi behöver utreda vad som är bästa alternativet – att förlänga tunnelbanan från Skarpnäck eller förstärka busstrafiken, säger Heli Rosendahl.
Finns det alltså en konkret diskussion om tunnelbana till Sköndal?

– Vi vill inte stänga den möjligheten.

Fakta

Så kan ditt område utvecklas, enligt nya översiktsplanen:

Farsta, Larsboda och Farsta strand: Mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter med fler bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Förtätning på parkeringsytor och huvudgator. Farstavägen och Magelungsvägen blir stadsgator.
Fagersjö: Stora möjligheter för fler bostäder. Kopplas samman med Farsta, Hökarängen och Högdalen via Magelungsvägen och Fagersjövägen. Kollektivtrafiken behöver förstärkas.
Sköndal: Stora Sköndal får tät stadsdebebyggelse. Viss förtätning även i övriga Sköndal. Bättre förbindelser med andra områden genom kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
Gubbängen och Hökarängen: Vissa stadsutvecklingsmöjligheter. Stadsdelarna kan kopplas samman utmed Lingvägen.
Svedmyra och Tallkrogen: Viss kompletteringsbebyggelse kan ske längs Handelsvägen och Enskedevägen.

Källa: Stadsbyggnadskontoret
ANNONS