Byggdags på radontomt

Bygget av de nya husen­ på Bagarvägen och Målarvägen i Bro kan sätta i gång redan i höst.

Då byggs 142 hyresrätter på tomten, bostäder som garanterat inte ska innehålla radon.

Marken på Bagarvägen och Målar­vägen i Bro står tom och öde sedan de fyra huslängorna revs i våras.

Många av hyresgästerna är utflyttade sedan flera år och den radonsmittade blåbetongen är bortforslad.

Nu hoppas Upplands-Brohus kunna ge nytt liv åt området.

Enligt byggplanerna som antogs i kommunstyrelsen förra året ska 142 hyresrätter i nio punkthus uppföras på marken. Det är en utökning med nästan 50 lägenheter.

Om allt går enligt planerna kan husen börja byggas redan i höst.

– Vi har tagit emot anbud i veckan, säger Tore Olsson, vd på det kommunala fastighetsbolaget Upplands-Brohus.

Han vill inte berätta hur många byggherrar som visat intresse för att exploatera marken, men säger att Upplands-Brohus kan ge klartecken för att bygga redan i höst.

– Det är vår förhoppning.

Enligt Tore Olsson finns det ingen risk att radon tränger in i de nya husen.

De byggs i ett radonsäkrat material som inte släpper igenom de hälsoskadliga radonångorna.

– Vårt problem med de gamla­ husen var inte att marken var radon­haltig utan att husen i sig gav ifrån sig radon. Nu bygger man hus som är täta och med rör som ventilerar bort luft under husgrunden. Sådant hade man inte en aning om när man byggde för 50 år sedan, säger han.

Varje år får mellan 400 till 500 personer lungcancer som orsakas av radon inomhus, uppskattar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Särskilt utsatta är de som bor i hus byggda på 60-talet, då blå- betong användes frekvent.

– Det enda sättet att vara säker­ är att göra en mätning, säger Cecilia­ Jelinek, som är statsgeofysiker på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Mellan 2012 och 2015 uppmättes förhöjda radonvärden i 32 fastigheter i Upplands-Bro.

Hur många som egentligen lever med för höga radonhalter är svårt att säga.

– Det beror helt på hur husen är byggda, om de är täta mot marken eller inte, och på vilken mark de ligger. Tätare mark släpper igenom mindre radon. Blöt lermark är till exempel mindre genomsläpplig än rullstensåsar, säger Cecilia Jelinek.

Hon berättar att många oroliga hör av sig till SGU med frågor om radon – ofta i samband med husköp.

– Vi råder dem alltid att mäta. Ibland räcker det med att installera en ny ventilation för att minska radonhalten, säger Cecilia Jelinek.

Hyresgästerna som tvingades flytta ut när radonhusen på Målar­vägen och Bagarvägen revs har förtur till de nya lägenheterna.

Tore Olsson vill inte berätta vad hyrorna landar på.

– Det är klart att det blir skillnad.­ Nyproduktion är alltid dyrare, säger han.

Nu ska 142 lägenheter uppföras på marken där de gamla radonhusen stod – kanske redan i höst.

Fakta

Max 200 bequerel är tillåtet

Radon är en gas som kan orsaka cancer. Den kommer från mark eller bygg­material, ofta från blåbetong som användes fram till 70-talet.

Tillåtet max­värde i inomhusluft är 200 bequerel per kubikmeter.

Om du vill veta radonhalterna i ditt hem kan du själv göra mätningar. Då beställer du hem en radonmätare.

Sedan den 1 januari måste bostadsägare själva bekosta radonsanering i sitt hem. Det kan kosta mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Det går att söka rotavdrag för radonsanering.