ANNONS

Byggde fårhus på fornminne – åtalas

Fornminnesbrott
Får ingen lokal? Fastighetsägaren hade inte tillstånd att bygga på fornminnet. (arkiv)
En fastighetsägare i Österåker har åtalats för att ha byggt på ett område med forngravar. – Det är ett stort gravfält med synliga gravar och en skylt alldeles utanför, säger Carina Örneklint Berg, antikvarie. Mannen nekar till brott.
ANNONS

– Vi fick in en anmälan och var ute och tittade. Mycket riktigt var det ett fårhus uppfört på gravfältet, utan tillstånd från oss, säger Carina Örneklint Berg, antikvarie på Länsstyrelsen.

Nu har åklagare väckt åtal mot mannen, som nekar till brott.

Enligt åtalet ska mannen ”utan tillstånd, bebyggt eller täckt över i vart fall delar av gravfältet” genom att uppföra ett fårhus och dessutom sätta upp ett staket. Ingreppen ska ha skett 2016 och lett till att fornlämningen ”ändrats eller skadats”.

Gravar från järnåldern

Gravfältet i Österåker är från järnåldern, det vill säga 1 000 – 2 500 år gammalt, och innehåller 20 gravar som aldrig grävt ut. Förutom de synliga gravarna finns även gravar under marken, säger Carina Örneklint Berg. Dessutom är gravfältet omgärdat av ett skyddsområde och en skylt finns uppsatt som berättar att det rör sig om en fornlämning.

Varje år anmäls runt ett tiotal skador på fornlämningar i länet. Det är ofta är svårt att bevisa vem som gjort åverkan och om det skett med flit. Därför leder bara ett fåtal fall till fällande domar.

Den som döms för fornminnesbrott riskerar böter och i sällsynta fall fängelsestraff.

Fakta

Anmälda misstänkta brott mot kulturmiljölagen I Stockholms län

2014: 5 st
2015: 6 st
2016: 5 st
2017: 14 st
2018: 5 st

Källa: Länsstyrelsen Stockholm
ANNONS