Bygge av strandväg dröjer

Hit men inte längre. Erik Hellström, Bengt Holmsten och Björn Kjerrgren i Nacka båtklubb vill att kommunen bygger klart strandpromenaden vid Svindersvik så att klubben kan investera i sin hamn.
Hit men inte längre. Erik Hellström, Bengt Holmsten och Björn Kjerrgren i Nacka båtklubb vill att kommunen bygger klart strandpromenaden vid Svindersvik så att klubben kan investera i sin hamn.
Från Nacka båtklubb går det inte att ta sig till Marinstaden. Det kan dröja fem år innan den sista biten av strandpromenaden byggs.
Från Nacka båtklubb går det inte att ta sig till Marinstaden. Det kan dröja fem år innan den sista biten av strandpromenaden byggs.
Nacka båtklubb vill investera och öka antalet båtplatser. Men klubben kan inget göra förrän kommunen bygger den utlovade strandpromenaden mellan Svindersvik och Marinstaden.

– Vi har väntat i fem år nu, säger Erik Hellström, ordförande.

Strandpromenaden från Vikdalen tar slut med ett räcke, ett tiotal meter från det sista huset i Marinstaden. Upp till vänster går en brant stig, och längre bort skymtar Nacka båtklubbs bryggor.

– Folk på promenad blir snopna när de inte kommer längre än hit, säger Bengt Holmsten, hamnansvarig för Nacka båtklubb.

2009 invigdes strandpromenaden mellan Vikdalen och Marinstaden, som sammanbinder Nacka strand med Svindersvik. Eller nästan. För den sista etappen, som skulle göra det möjligt att gå längs hela viken, saknas.

För mer än tio år sedan fick Nacka båtklubb för första gången höra att det skulle byggas en gångväg genom båtklubbens område. Sedan dess har frågan bollats fram och tillbaka.

– Att gångvägen ska byggas har gjort att vi avvaktat med underhåll och investeringar, säger Erik Hellström, ordförande för Nacka båtklubb.

Det är inte bara båtklubben som otåligt väntar på promenadstråket. Flanörer från Svindersvikshållet, som möter stängsel och låsta grindar vid båtklubben, undrar om de får gena över området.

– Då säger jag: ”Ja visst får ni det, men då får ni vara redo att simma sista biten”, säger Björn Kjerrgren, hamnansvarig.

Investeringarna som båtklubben vill göra är i miljonklassen, bland annat vill man köpa in tre nya flytpontoner som ger plats för ytterligare 70 båtar.

Nu hoppas båtklubben att kommunen ska besluta att bygga strandpromenaden. En förstudie gjordes 2011, men klubben befarar att kommunen ska skjuta upp projektet ytterligare.

– Vi tycker att strandpromenaden är en jättebra lösning. Men beslutet måste fattas innan vår anläggning faller ihop. Vi kan inte renovera kajer som sedan ska rivas, säger Erik Hellström.

Enligt tekniska nämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen (FP), är promenaden komplicerad och dyr att bygga.

– Vi lyfte ut projektet ur budgeten förra året. Det är inget beslut vi tycker är roligt, men vi måste prioritera när kommunens ekonomi är som den är. Det vi prioriterar nu är cykelvägar och vägar utanför skolor, säger Gunilla Grudevall-Steen.

Att båtklubben känner sig låst tycker hon är olyckligt.

– Anledningen till att vi genomförde förstudien var att ge tydliga svar om hur det ska se ut, så att klubben kan investera i sin anläggning.

När den sista biten av strandpromenaden blir byggd är oklart.

– Inom en femårsperiod tror jag vi har promenadbygget igång, om det inte är klart då. Men det kommer inte att hända i år och inte nästa år.