ANNONS

Bygge av 30 bostadsrätter kan klubbas

Mecon Bostad AB får markanvising på 30 bostadsrätter vid Vårbergsvägen, mitt emot Vårbergs IP. Tidigare har Mecon AB markanvisning på 90 bostadsrätter strax väster om området.
Bostadsrätterna ska ligga mitt emot Vårbergs IP.
Byggbolaget Mecon Bostad AB väntas få uppdraget att bygga 30 lägenheter vid Vårbergsvägen.
Planen är att bygga bostadsrätter, i kvartersstruktur.
ANNONS

Husen ska ligga i området mellan Storholmsbackarna och Vårbergsvägen, mittemot Vårbergs IP. Alldeles intill har Mecon AB sedan tidigare en markanvisning på 90 bostadsrätter.

Om exploateringsnämnden klubbar den nya markanvisningen vid sitt möte den 19 oktober får bolaget alltså bygga totalt 120 bostadsrätter i området. Det ingår i planområdet Vårbergsvägen, där totalt 1200–1400 bostäder ska byggas.

Eftersom 69 procent av bostäderna i stadsdelen i dag är hyresrätter anser Stockholms stad att det är bra att öka andelen bostadsrätter.

Byggbolaget Mecon får direktanvisning på 30 bostadsrätter vid Vårbergsvägen.

Den röda markeringen visar det kvarter som nu föreslås markanvisas till Mecon Bostad AB. Den blå markeringen visar den markanvisning bolaget redan fått.  Illustration: Stockholms stad