Bygge bullrar i två månader

Vallentuna Arbetet med nya Vallentuna trafikplats fortsätter.

Nästa vecka börjar sprängningar i ett område längs Väsbyvägen nedanför kyrkan.

Sprängningarna kan orsaka bullerstörningar, och kommer att hålla på i cirka två månader.

Vallentuna Trafikplats beräknas vara färdig vid årsskiftet 2013/2014.