ANNONS

Bygge ett hot mot miljömålen

Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tyresö, ifrågasätter planen att skövla skogen kring Farmarstigen, som av kommunen utpekats som viktig att bevara, för att bygga bostäder och vägar.
Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tyresö, ifrågasätter planen att skövla skogen kring Farmarstigen, som av kommunen utpekats som viktig att bevara, för att bygga bostäder och vägar.
Tyresöbornas synpunkter har nu vävts in i den kommande översiktsplanen som är ute på granskning.

I den vill kommunen ligga i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetstänk.

Men Naturskyddsföreningen ifrågasätter planen trots att den anser att den är ambitiös.
ANNONS

Översiktsplanen för hur Tyresö ska utvecklas fram till år 2035 börjar bli färdig. De runt 1 200 synpunkter, idéer och önskemål som kom in under den tidiga medborgardialogen och samrådet har nu arbetats in ett förslag som är ute på granskning från den 1 juli till 31 oktober.

Enligt den ska minst 300 nya bostäder byggas per år fram till 2035, och befolkningen beräknas öka från 46 000 till 65 000.

Och översiktsplanen är mer miljö- och hållbarhetsinriktad än tidigare planer.

– Det ligger helt i linje med vad medborgare och föreningar lyft fram i dialogen. Fokus har legat på att Tyresös identitet skapas genom att all samhällsbyggnad ska vara hållbar och mänsklig och att det är viktigt att värna natur och vatten, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

I översiktsplanen har Tyresö, enligt egen utsago som första kommun i landet, arbetat in FN:s globala mål om hållbarhet. Det handlar bland annat om att kommunen vill ta ner målen, så som att minska ojämlikheter och att lösa klimatkrisen, på lokal nivå för att bidra till ett bättre samhälle.

Tyresö ligger ofta i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Även om det kan låta väldigt flummigt och abstrakt så handlar det om att tydligt koppla vår planering även till de globala målen, säger Fredrik Saweståhl.

Han lyfter fram norra Tyresö centrum, där Tyresö är pilotkommun för miljöcertifieringen Bream, som ett bra exempel där man redan kommit långt inom miljö- och hållbarhetsområdet.

– Där genomsyrar miljö och hållbarhet allt från byggprocess, planering, bilpool, sopsugar, uppvärmning, byggmaterial, biologiskt mångfald och grönområden, säger han.

Naturskyddsföreningen i Tyresö tycker i mångt och mycket att översiktsplanen är bra och ambitiös, men ifrågasätter om den kommer att följas.

ANNONS

– Det är en plan med höga ambitioner och om den grönstrukturplan som ekologigruppen har tagit fram följs så blir det bra. Men det är upp till bevis för politikerna att välja om de bryr sig om den eller inte, säger Solveig Dahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Hon är kritiskt till att kommunen redan är inne och vill göra anspråk på Farmarstigen vid Njupkärrsvägen, ett av tre gröna stråk som i översiktsplanen pekas ut som särskilt viktiga att behålla. Där är en detaljplan för fyra femvåningshus med 150 lägenheter redan ute på granskning.

– Det är snålt att pressa in bostäder där och att inte låta det området vara när det anses viktigt. Det är ett område där det finns gammal skog och som många rör sig i, säger hon.

Förutom faran att det karvas för mycket på grönområdena, anser Naturskyddsföreningen att det är alltför högt tryck på antalet bostäder som ska byggas och att risken finns att det byggs för trångt, något som även länsstyrelsen påpekat.

– Man måste få in ekologiska värden också så att det inte bara blir en plats att bo på utan också en plats att leva på. Det får inte byggas så trångt att solen inte når ner, säger Solveig Dahl.

Vid årsskiftet ska planen vara helt färdigarbetad och då ska den också klubbas politiskt.

Fakta

En chans att tycka till

Vill du se vilka planer som finns för just ditt område, gå in på kommunens hemsida www.tyreso.se för att läsa översiktsplanen.

Det skickas ut en förkortad version i brevlådan i augusti.

På Tyresöfestivalen den 3 september finns det chans att diskutera planen med representanter från kommunen.

Granskningen pågår fram till 31 oktober.

Källa: Tyresö kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Tyresö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.