Bygge i Farsta strand kan växa sig större

En del av de nya bostäderna ska byggas på den här parkeringen.
En del av de nya bostäderna ska byggas på den här parkeringen.
I morgon tisdag väntas Stockholms stadshus AB fatta inriktningsbeslut om 220 nya lägenheter vid Nordmarksvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand. Bostäderna ska stå klara om fem år - men innan dess kan antalet lägenheter komma att öka.

Det är Familjebostäder som ska förtäta i kvarteret Bjurö med 220 nya hyreslägenheter. Bolaget har ännu inte presenterat några skisser – men här är några punkter ur planbeskrivningen:

*De nya husen kommer främst att placeras längs med gatorna Nordmarksvägen och Ulerudsbacken, bland annat på nuvarande markparkering vid Nordmarksvägen. Nya p-platser ska ersätta de som försvinner.

*I korsningen Ullerudsbacken/Nordmarksvägen föreslås kommersiella lokaler i bottenvåningen som ska ”skapa mer liv i gaturummet”, som det heter på stadsbyggnadsspråk.

*90 av lägenheterna byggs som så kallade Stockholmshus, ett standardiserat huskoncept som innebär låga produktionskostnader – och därmed också lägre hyror.

*Byggstart beräknas ske 2018 och inflyttning 2021.

Utöver de 220 hyreslägenheterna finns planer på 80 bostadsrätter med ett högt hus som blir väl synligt från Magelungsvägen, och ska fungera som en ”entré” till Farsta strand.

Den som tycker att det är jobbigt med en massa nya grannar kan sluta läsa nu. Risken – eller möjligheten – är nämligen att antalet nya bostäder i området inte alls stannar vid 300. I tjänsteutlåtandet från Stockholms stadshus AB kan man läsa att ”förutsättningarna för projektet kommer sannolikt att förändras, i och med att Magelungsvägen föreslås få en ny utformning med bebyggese närmare gatan, vilket kan möjliggöra fler bostäder i projektet”.

Fortsättning lär följa.