Bygge på Åsen oroar i Hökmossen

Hökmossenborna känner sig bortglömda i det planerade bygget på Hägerstensåsen.

– Vi är oroliga bland annat för rasrisken, men någon sådan analys finns inte i handlingarna, säger Karin Lindell, som bor i Hökmossen.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det stora bygge som planeras på Hägerstensåsen. I första etappen handlar det om 75 bostadsrätter och 94 studentlägenheter. Räknar man med de kommande etapperna vid tunnelbanan kan det bli totalt 375 lägenheter.

Men bygget har fått kritik för att det stjäl värdefull naturmark på åsen. Nu kommer även upprörda röster från Hökmossen.

– I vårt område finns gamla 40-talshus som är byggda på pålar eftersom de står på lermark. Hur påverkas de av vattenavrinning och annat om det byggs på berget ovanför, undrar Karin Lindell.

Flera Hökmossenbor sätter nu sitt hopp till stadsdelsnämnden, som är en tung remissinstans, och som ska säga sitt om byggplanerna på nästa möte. I juni satte nämligen nämndens ordförande Abit Dundar (FP) ner foten i frågan om den stora förtätning som sker i Hägersten-Liljeholmen.

”Det måste finnas plats för rekreation, vi måste bygga så att barn kan röra sig. Det här är inte okej, det kan vem som helst se och staden måste ta ansvar” sade Abit Dundar i en artikel i Dagens Nyheter i juni.

Till Lokaltidningen Mitt i säger han att han ännu inte vill göra några uttalanden om bygget i Hägerstensåsen, eftersom han inte fått handlingarna än.

Uttalandet ”det räcker nu” ska inte heller tolkas som ett generellt byggförbud i grönområden.

– Det jag menade var att man måste ta ett helhetsgrepp på byggprojekten så att skola, bollplaner, idrottshallar och annan service finns med i planeringen.

1600-talspark firas med visning

LÅNGBRO På lördag firas Parkernas dag med en guidad vandring i Långbrogårdsparken. Allmänheten bjuds klockan 14 in till den restaurerade fruktträdgården som har rötter i 1600-talet och som ligger intill Långbro gård. Än i dag finns i parken gamla äppelsorter, ovanliga lökväxter och ett rikt djurliv.

Helge Torstensson, från arbetsgruppen för Långbrogårdsparken, ska berätta om platsens rika historia och dess påverkan på land­skapet.