Bygge vid Bäckbornas väg

Cirka 200 lägenheter i flyttbara modulhus planeras att byggas i Beckombergaområdet på en äng nära Spångavägen-Bäckbornas väg.

Lägenheterna beräknas rymma cirka 350 personer.

Stockholm stad har upphandlat 4 000 modulbostäder för som ska placeras runt om i kommunen.