ANNONS

Bygge vid Bilia väcker protester

Boende utmed Frösundaleden är oroliga för att luften kommer att bli ännu sämre om även den norra sidan bebyggs med bostäder. Planerad ny bebyggelse syns till vänster om vägen på teckningen.
Boende utmed Frösundaleden är oroliga för att luften kommer att bli ännu sämre om även den norra sidan bebyggs med bostäder. Planerad ny bebyggelse syns till vänster om vägen på teckningen.
Detaljplanen för den nya stadsdelen Stora Frösunda, som planeras på Biliatomten, har överklagats.

En grupp invånare i området, som kallar sig för Rädda Haga Norra, menar att trafikflödena kraftigt underskattats.
ANNONS

Stadsdelen Stora Frösunda är tänkt att bli Solnas nya entré från E4. Futuristiska kvarter med prunkande grönska ska ersätta ­Bilias trista betongpalats och asfaltsträdgård.

Så långt är alla överens.

Men många som bor i Haga Norra är oroliga för kraftigt ökad trafik på den redan i dag av trafikinfarkt drabbade Frösundaleden. Enligt Rädda Haga Norra har kommunen använt felaktiga trafikberäkningar som underlag i miljökonsekvensbeskrivningen när man tagit fram detaljplanen.

– 2010 beräknades fordonen vara 39 000 per dygn, men sedan dess har trafiken ökat, säger Karen McDougall.

Enligt en mätning som Luftvårdsförbundet gjort 2011 överskreds gränsvärdena för såväl kvävedioxid, luftburna partiklar samt buller redan då.

– Blir gatan inbyggd så överskrids normerna redan vid 16 000 bilar, men kommunen vill inte göra nya mätningar på luften för då skulle de tvingas till handling för att slippa dryga böter från EU, menar Karen McDougall.

Rädda Haga Norra har överklagat detaljplanen och hänvisar till andra kommunala handlingar som visar på betydligt större trafikvolymer. I en trafikutredning gjord av Sweco, på uppdrag av Råsta projektutveckling AB (som bland annat ägs av Solna stad och Peab), kommer trafikflödet på Frösundaleden mellan Kolonnvägen och E4 att öka från 39 000 fordon år 2010 till 53 000 fordon år 2015.

– Det är en ökning med 40 procent. Det är för mycket trafik på för liten yta, säger Karen McDougall.

Det är bygget av Arenastaden, Mall of Scandinavia och nya stadsdelen Stora Frösunda som gör att trafikvolymerna förväntas öka.

ANNONS

– Sedan pratar man nu om att bygga 1 800 bostäder vid Råstasjön, det innebär ännu fler bilar, säger Karen McDougall.

Samtidigt väntas även bullret öka. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kan närboende störas av ökat buller framför allt under rusningstid då mycket trafik väntas stå stilla.

Rädda Haga Norra är inte emot bygget i sig, men menar att trafikfrågan inte tagits på allvar.

– Lös trafikproblemen först, ta tag i det. Varför inte satsa på en speciell bussfil så man kan visa dem som kör bil att det går att åka kollektivt även i Solna? säger Karen McDougall.

Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, menar att de underlag man använt sig av stämmer.

– Vad jag kan se har man gjort beräkningar enligt konstens alla regler. Med husens utformning har vi gjort bedömningen att man klarar alla regler, säger han.

Han välkomnar att alla överklaganden prövas juridiskt innan man kan gå vidare med planerna.

Spolning av vägarna och ökad plantering av växtlighet är två åtgärder som han hoppas ska minska miljöproblemen. Någon bussfil är dock inte aktuell i nuläget.

Stora Frösunda kommer att få 700 nya lägenheter. Här syns stadsdelen med Kolonnvägen till vänster och Frösundaleden i förgrunden.