Bygge vid dagis upprör föräldrar

Ett äldreboende och ett bostadshus med 40 lägenheter föreslås i Storskogen.

Men bygget kan skada förskolebarnen i området, enligt föräldrar.

Bygget var på gång redan 2006. Då var planen ett 15- våningshus, vilket skrotats när förslaget återigen går ut på samråd i dag den 19 november.

Det nya förslaget innehåller ett sju våningar högt bostadshus på Vackra ­vägen och ett äldreboende med 50 bostäder på Friluftsvägen.

Men däremellan ligger förskolan Redet med 35 barn, där föräldrar upprörs.

– Bygget medför faror för barnen. Och bullret under byggtiden skadar barnens utveckling, säger föräldern Anna Salmon.

En andra farhåga är en inkomstförlust för kooperativet om föräldrar väljer bort förskolan. En tredje att barnen måste evakueras, Redet har redan flyttat fem gånger.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Jogell (S) har tagit emot 15 mejl från Redet.

– Jag har full förståelse för oron, men vi är i ett tidigt skede. Jag har ingen aning om man måste evakuera barnen eller om de kommer vara kvar under byggtiden. Men buller, miljö och allt annat ska utredas. Barnens lekyta och miljö ska inte förvanskas, säger han.

Barn och gamla på samma plats. Finns det risk att de äldre blir störda?

– Jag tror att det är till gagn för både barn och äldre. Äldre blir piggare och gladare av barn. Sedan får man utreda material på byggnaderna.

Samrådet pågår en månad. Redan 2006 kom kritik från grannar som var negativa till förtätning.

– Vi behöver växa som stad. Det här är ett kvarter som pekats ut som bebyggelsebart område, säger Jan Jogell.

Fakta

Lägenheter och äldreboende

Ett lamellhus med 40 bostadsrätter på sju våningar.

Ett kommunalt äldreboende med 54 lägenheter och gemensamma utrymmen. Rund byggnad i trä.

Synpunkter på planerna kan lämnas in till och med den 20 december.

Den 2 december hålls ett samrådsmöte på Ängskolan.

Källa: Sundbybergs stad