ANNONS

Byggen hot mot skyddade arter

Det tänkta naturreservatet Karsvreta riskerar ge arterna för dåligt skydd om områdena runt exploateras för hårt. Det varnar naturvänner för – och får stöd av kommunens konsulter.
ANNONS

I veckan ska politikerna i Österåker fatta ett inriktningsbeslut för naturreservatet Kars­vreta träsk i Svinninge. Men beslutet riskerar att bädda för ett misslyckande, befarar naturvänner i nätverket Karsvreta.

– Vi vill att naturreservatet ska vara så stort som möjligt. Det går inte att göra det litet som ett frimärke. Då får det inte den funktion som ett reservat ska ha, säger Kinna Lundin, ordförande i Naturskyddsföreningen i Österåker.

Striden om träskmarken har pågått i mer än tio år. Planer finns på att hugga ner tre skogpartier alldeles söder om träsket.

Det vore förödande, anser naturnätverket, och får stöd av en konsultrapport som kommunen själv beställt. Skogarna är nämligen viktiga för träskets djurliv, som bland annat omfattar den EU-skyddade stora vattensalamandern och flera grodarter. Skogarna förbinder dessutom träsket med Bodasjön.

Åtminstone ett av skogpartierna, på cirka 14 400 kvadratmeter, ägs av kommunen. Här vill Österåkers kommun bygga bostäder.

– Enligt kommunens konsulter är den skogen en nyckelbiotop som innehåller arter som är viktiga för det biologiska sammanhanget, säger Kinna Lundin.

Behövs inte bostäder?

– Jo, det behövs, men det gäller att våga gå balansgång och planera hållbart för kommande generationer och bevara de allra vackraste naturmarkerna.

Naturnätverket har tre saker på önskelistan: att skogspartierna bevaras, att kommunen bygger ytterligare några grodtunnlar under Nantesvägen och Hästängsuddsvägen och att Karsvretavägen behålls i nuvarande form och inte byggs om, breddas och asfalteras.

ANNONS

– Då blir vi jättenöjda.

I nätverket för Karsvreta ingår förutom Naturskyddföreningen Österåker även Österåkers hembygds- och fornminnesförening, Friluftsfrämjandet, Åkersberga trädgårdssällskap och Karsvretagruppen. Tillsammans cirka 3 000 medlemmar.