Byggen i två år till på Frösundaleden

Nu är Solnavägen öppen för trafik igen. Och i november öppnas infarten till Hagalund.

Däremot väntar nya vägarbeten på Frösundaleden – i två år till.

Flera av Solnas byggen som stoppar upp biltrafiken är nu på väg bort. I går. måndag, öppnade till exempel Solnavägen i Råsunda för biltrafik igen, efter nästan ett års avstängning.

Kring årsskiftet kommer det även att finnas ett signalreglerat övergångsställe för gång- och cykeltrafiken över Frösundaleden i korsningen med Solnavägen.

Men fram tills dess måste alla som cyklar eller promenerar fortsätta att använda andra vägar som till exempel gångtunneln vid norra postgången vid Solna centrum.

I november kan Hagalundsborna också andas ut och känna sig mindre isolerade. Då öppnar infarten till Hagalundsgatan igen.

– Så fort betongtunneln är klar kan vi öppna, säger Ulf Westlund, ansvarig för utbyggnaden på SL.

Han höjer dock ett varningens finger, då Solna stad ska byta ut alla trafiksignaler i korsningen.

– I dagsläget ser det inte bekymmersamt ut, vi hoppas att Solna stad klarar av det.

När Hagalundsinfarten öppnar kommer också busslinjerna 513 och Närtrafikens linje 952 att få ändrade linjesträckningar.

Men det här innebär inte att vägarbetenas tid är förbi. Från hösten 2013 till hösten 2015 kommer Frösundaleden att byggas om för ökad framkomlighet.

Korsningen Frösundaleden-Dalvägen byggs om till rondell medan rondellen Frösundaleden-Kolonnvägen byggs om till en signalreglerad korsning.

Samtidigt breddas körbanan på Frösundaleden mot E4:an för att få plats med ett kollektivkörfält.

Fakta

Flera nya byggen på gång

Skanska bygger en tillfällig ”väntficka” för byggtrafik längs Solnavägen. Arbetet påbörjas den 14 oktober och beräknas vara klart september 2018.

Korsningen Dalvägen-Frösundaleden blir cirkulationsplats. Arbetet påbörjas i oktober 2013.

Korsningen Kolonnvägen-Frösundaleden blir signalreglerad korsning. Arbetet påbörjas under 2014.

Källa: Solna stad