Byggen kan störa trafiken

Vallentuna Arbetet med Vallentuna trafikplats är i full gång. Under veckan som pågår ska beläggningsarbeten göras.

Visst arbete kommer att ske nattetid. Men det kan inte uteslutas att det kan bli trafikstörningar under veckan.