Byggen tillåts trots buller

Stockholm Det ska bli enklare att bygga bostäder nära vägar, hamnar, industrier och tunnelbana. Det föreslås i den utredning om nya bullerregler som i fredags lämnade sitt delbetänkande till regeringen.

– De nuvarande reglerna för så kallat industribuller är mycket strikta och hotar 10 000–15 000 planerade bostäder i Stockholm. Därför är det mycket positivt att utredningen föreslår att det ska bli lättare att bygga i områden med industribuller, säger Erik Slottner, KD, ledamot i stadsbyggnadsnämnden.