Byggen vid stränder oroar

Anders Frideen menar att strandskyddsdispensen för nybygget på Silverberg är ett steg i att Ornös stränder blir alltmer otillgängliga.
Anders Frideen menar att strandskyddsdispensen för nybygget på Silverberg är ett steg i att Ornös stränder blir alltmer otillgängliga.
Stränderna på Ornö riskerar att stängas för allmänheten.

Det befarar Ornöbor som nu uppmanar politikerna att bli mindre frikostiga med dispenser från strandskyddet.

Sedan Anders Frideen bara var några månader gammal har han tillbringat somrarna på Ornö. Hans farfars far köpte en fastighet som sedan gått i arv.

– Jag har sett hur hus växt fram från att det varit nästan tomt längs vissa kuststräckor. Det är bra att det byggs på Ornö. Men inte så att det hindrar tillgången till de obebyggda stränderna.

I juli 2009 ändrades strandskyddslagen. Med lagen ville riksdagen att strandskyddet skulle skärpas i storstädernas skärgårdar, men en granskning av SVT visar att det inte blev färre dispenser.

Naturvårdsverket och Boverket ser nu över strandskyddet på nytt.

– Det är bra att man ser över det här och att lagen blir riktigt tydlig. Det är aldrig bra om vi har ett regelverk som leder till överprövningar som pekar i helt olika riktningar, säger Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Vad gäller oron för strandskyddet på Ornö säger han:

– Byggen på Ornö som har flera år på nacken kan jag inte uttala mig om, men i dag har vi en fördjupad översiktplan för ön och där är det tydligt att vi inte kan ta nya platser vid vatten i anspråk.

Förra året beviljades dispens i 66 ärenden i Haninge. De handlade bland annat om båthus och bryggor, men även om fyra fritidshus.

– Antalet beviljanden har varit relativt konstant i kommunen. Möjligtvis har man blivit något mer restriktiv. Kanske kan det bero på att länsstyrelsen ibland inte går på nämndens linje, säger bygglovschefen Malchaz Mikadze.

Anders Frideens släkt och två grannar har reagerat på att en granne fått dispens för ett nybygge som enligt Anders Frideen gör att den sista strandremsan norr om berget Klinten stängs för allmänheten.

Fastigheten såldes av Försvaret till den nya ägaren 2010. Haninges politiker menar att platsen, som det står en gammal militärbarack på, redan hade tagits i anspråk så att ett nybyggt hus inte påverkar området.

Anders Frideen håller inte med.

– Allmänheten har ju tillgång till stranden i dag. Det har man inte när nytt hus, staket, trädgård och bryggor finns.

Tjänstemännen föreslog att man skulle neka dispens. Men politikerna gav dispens i ett enigt utskott.

– Vi stöder oss på översiktsplanen och miljöbalken och ser att bebyggelse är lämplig, säger Peter Olevik Dunder.

Nu väntas länsstyrelsen pröva strandskyddsdispensen.

Fastighetsägaren menar att huset inte kommer att påverkar tillgängligheten till stranden:

– Vårt hus ska ligga 80 meter från stranden och vi är beredda att avgränsa tomten. Sex intilliggande fastigheter har ju gett skriftligt godkännande till oss. Min förhoppning är att vi ska hitta en lösning.

Fakta

Fler dispenser efter lagändring

Värmdö beviljade över 50 procent fler dispenser 2011 jämfört med åren före lagändringen.

Naturvårdsverket och Boverket ser nu över strandskyddet på nytt, sedan antalet dispenser inte minskat som avsett.

Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten. Inom zonen gäller förbud mot nya byggnader och att ändra befintliga byggnader.

Totalt beviljar Sveriges kommuner omkring 4 600 dispenser per år.

Källa: Strandskyddslagen, SVT