”Vi bygger i första hand för Järfällaborna”

Claes Thunblad (S), th, försvarar utbyggnaden i Järfälla.
Claes Thunblad (S), th, försvarar utbyggnaden i Järfälla.
Anderz Lindquist från Jakobsberg har fått nog av den snabba byggtakten i Järfälla och ska flytta från stan.
Mitt i frågade kommunstyrelsens ordförande varför det byggs så mycket i kommunen.
– Vi bygger för alla som inte har en egen bostad, men allra mest bygger vi för Järfällaborna, säger Claes Thunblad (S).

I början av oktober berättade Mitt i om en Järfällabo som fått nog av kommunens snabba utbyggnadstakt.

– Jag bor i Jakobsberg och har bott kvar för att jag inte vill bo i city. Det ska vara som en förort ska vara. Luftigt, med gång- och cykelvägar och grönområden för att rasta hundar i utan att behöva åka iväg. Nu vill man att Jakobsberg ska bli en stad, och det vill inte jag, helt enkelt, sa Anderz Lindquist som köpt ett hus i Håbo och snart lämnar kommunen efter 46 år.

I många kommuner råder mer eller mindre konsensus om att en ökad befolkning är positivt, och den strida strömmen av inflyttande till länet lyfts ofta fram som en möjlighet snarare än ett problem.

Mitt i Järfälla ringde upp kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad och frågade:

Varför bygger ni så mycket i Järfälla?

– Till att börja med har vi en enorm bostadsbrist i hela regionen, inte minst för våra unga. För många unga är det näst intill omöjligt att komma ut på bostadsmarknaden, säger Claes Thunblad och fortsätter:

– Det andra är att ett visst befolkningsunderlag är en förutsättning för att vi ska kunna vara en levande kommun.

Han lyfter fram möjligheten att tillföra nya kvaliteter i takt med att underlaget växer.

– Om vi inte hade byggt bostäder hade man inte diskuterat att bygga ett nytt stall, en simhall, hockeyhallar, tunnelbana eller till och med en Dramaten-filial.

Ett viss befolkningsunderlag är en förutsättning för att vi ska kunna vara en levande kommun

Claes Thunblad

Så vilka bygger ni för, om man kan rangordna – för dem som ännu inte har en bostad eller för dem som redan bor i kommunen idag?

– Där vill jag bestämt säga att det i första hand är för Järfällaborna själva.

Claes Thunblad beskriver Järfällas resa från en kommun med ”stora ekonomiska bekymmer” till en kommun med Sveriges näst starkaste ekonomiska resultat i förhållande till antalet invånare – allt inom loppet av tre år.

– Det beror till stor del på markintäkter i samband med bostadsutveckling.

Är marken Järfällas olja?

– Ja, det kan man säga. Men intäkterna återinvesteras i Järfälla.

Blir det automatiskt bättre ju större befolkningen blir?

– Nej, det är väldigt viktigt hur man planerar och bygger. Vi måste till exempel satsa på alla stadsdelar och skapa lokala underlag för våra fyra centrum – inte lägga allt på Barkarby. Ett exempel är Viksjö centrum – efter att det har byggts 250 lägenheter där så bygger även centrumägaren ut.

Hur resonerar ni kring vilka nivåer som är rimliga?

– Det är en fråga om balans, och där menar jag att vi har en bra balans. Samtidigt som vi bygger ut så stärker och utvecklar vi våra gröna och blå stråk.

De riskerar att bli sovkommuner

Claes Thunblad (S)

Vad säger du till Anderz och alla som inte gillar den här utvecklingen?

– Det är en process som ställer krav och utmanar Järfällaborna, och man får ha respekt för att alla inte vill ha det så. Det finns även kommuner i Stockholms län som inte bygger, de riskerar att bli sovkommuner. Vi har valt en annan strategi och tagit fram en översiktsplan som alla politiska partier är överens om, säger Claes Thunblad.