Nacka planerar minst 30 nya flyktingbostäder

Nacka kommun går nu ut i en reklamkampanj där kommunen ber ytterligare privatpersoner ställa upp och hjälpa till med att hyra ut bostäder till nyanlända, flyktingar.
Nacka kommun går nu ut i en reklamkampanj där kommunen ber ytterligare privatpersoner ställa upp och hjälpa till med att hyra ut bostäder till nyanlända, flyktingar.
Nacka kommun går nu ut i en reklamkampanj där kommunen ber ytterligare privatpersoner ställa upp och hjälpa till med att hyra ut bostäder till nyanlända, flyktingar.
Kommunen planerar bygga även minst 30 nya bostäder för att klara mottagandet.
Bedömningen i dag är att Nacka inte klarar av att ordna bostad åt alla inom utsatt tid före årsskiftet, och det är oklart om kommunen klarar bostadsfrågan för nyanlända ens 2017.

– Det kommer att kräva ett stort antal åtgärder för 2017, där har vi inte lösningar på plats än. Det är en stor fråga för oss, säger Jenny Asmundsson, bostads- och affärsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Tidigare i veckan skrev Lokaltidningen Mitt i Nacka om att Nacka kommun troligen inte klarar lagkravet att ordna med bostad åt de 360 flyktingar som regeringen och Migrationsverket bestämt ska kommunplaceras i Nacka 2016.

Bedömningen är att det handlar om 90 nyanlända som inte kommer att kunna få bostad.

Nacka kommun hyr för närvarande in sig i cirka 180 bostäder på olika håll i kommunen, bland annat för att lösa bostadsfrågan åt kommunplacerade flyktingar.

Cirka 20 bostäder hyrs ut av privatpersoner, och cirka 160 lägenheter hyrs ut av privata fastighetsägare.

Nacka kommun bygger, eller planerar att bygga, lägenheter tillsammans med privata fastighetsbolag, bland annat planeras ett 30-tal lägenheter i Älta.

– Vi söker samverkan med privata fastighetsägare, där kommunen under ett antal år får möjlighet att anvisa boende , säger Jenny Asmundsson.

Kommunens bedömning är att det trots åtgärderna inte går att klara att ordna med bostad åt alla inom lagstadgad tid, före årsskiftet.

– Vi jobbar på alla sätta, bland annat för ordna boende åt nyanlända. Det är svårt att se hur vi ska lösa det för 2016. Det saknas lägenheter för 90 personer, säger Jenny Asmundsson.

Nacka kommun går i dagarna ut i en reklamkampanj till privatpersoner där kommunen ber om att fler ska hyra ut sina bostäder.

Trots åtgärderna vet Nacka kommun inte heller om kommunen kommer att lösa bostadsfrågan för de flyktingar, 469 personer, som väntas 2017.

– Det kommer att kräva ett stort antal åtgärder för 2017, där har vi inte lösningar på plats än. Det är en stor fråga för oss. Det har gjort att vi stärker kommunens organisation för att kunna arbeta med de här frågorna, säger Jenny Asmundsson.

Bland annat har Jenny Asmundsson själv fått en nyinrättad tjänst i Nacka kommun som bostads- affärsutvecklingsdirektör och en handfull tjänster kommer att tillsättas, där arbetsuppgifterna handlar om hantering av kontrakt och projektering.

Hur jobbar ni med bostadsfrågan under 2017?

– Det är samma anpassningssätt som under 2016, vi tittar bland annat på privata aktörer, säger Jenny Asmundsson.

Klarar ni det?

– Det vet vi inte i dagsläget, vi jobbar med det men det är inte löst, säger Jenny Asmundsson.

Tidigare i veckan skrev Mitt i även om att Nacka kommun har begärt anstånd med mottagandet för att hinna bygga modulbostäder, en begäran som fick avslag på av Migrationsverket. I en kommentar till avslaget säger Linn Nilsson, presskommunikatör vid Migrationsverket:

– Migrationsverket har i uppdrag att erbjuda boenden åt asylsökande i Sverige. Bosättningslagen ger inget utrymme att bevilja anstånd och låta nyanlända bo kvar i Migrationsverkets boenden när kommunen inte kan ta emot nyanlända för bosättning.

Linn Nilsson tillägger:

– Någon sanktionsmöjlighet mot en kommun som inte tar emot finns inte.

Beslut som fattats enligt bosättningslagen kan inte överklagas.

Malin Westerback, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun, säger att Nacka fått en ”muntlig indikation” på att Nacka inte får dispens av Migrationsverket:

– Vi kommer naturligtvis göra vårt bästa för att hitta bostäder till de 90 personerna men i värsta fall blir det hotell eller andra tillfälliga lösningar, säger Malin Westerback.

Läs mer: Nacka köper bostadsrätter för att klara flyktingmottagandet.