Bygget av Kista gård ligger på is

Kista gård, en gård med anor från 1700-talet.
Kista gård, en gård med anor från 1700-talet.
Den här byggnaden ska rivas då den är i för dåligt skick.
Den här byggnaden ska rivas då den är i för dåligt skick.
Projektet med att rusta upp Kista gård låg äntligen i startgroparna.

Då lades plötsligt hela projektet på is.

- Det är oerhört beklagligt att se de fina husen stå och förfalla, säger Benjamin Dousa (M), vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

På senaste stadsdelsnämndmötet lade moderaterna i nämnden fram en skrivelse där de lyfte frågan om Kista gård.

– Parken intill har nyligen rustats upp och fastighetskontoret har lagt ner åtskilliga miljoner för projektering av byggnaderna för att sätta igång. Byggnaderna kostar en miljon om året i drift. Vi tycker att renoveringen ska komma igång så snart som möjligt, men av någon oklar anledning har projektet nyligen lagts på is, säger han.

Renoveringen av Kista gård har blivit en långdragen historia. Planen är att göra om gården, som har anor från 1700-talet, till en restaurang med mötes- och festlokaler, samt en kafébyggnad.

En krögare har redan ett hyreskontrakt med staden om att göra om Kista gård till restaurang med bland annat en boulebana på gården.

I början av året såg det ut som att det äntligen kunde hända något med renoveringen av gården.

– I slutet av januari hade vi handlingarna klara för att lägga ut för anbudsförfaran. Men nu är projektet satt på viloläge, säger Olle Henriksson, projektledare på fastighetskontoret.

Han kan inte svara på varför. Renoveringen beräknades först kosta 37 miljoner kronor, men på grund av att husen är så eftersatta så beräknas renoveringen gå på drygt 50 miljoner kronor.

Stora huvudbyggnaden är tänkt att bli restaurang, och i flygelbyggnaden intill planeras det att bli konferens- och möteslokal.

– Logen som står på gården är tänkt att bli en lokal för eventuthyrning, som till exempel bröllop eller fester. Det är en väldigt fin kulturell byggnad, som vi vill försöka bevara så utsprunglig som möjligt, säger Olle Henriksson,

En av byggnaderna är i så dåligt skick att den måste rivas. Det är den röda byggnaden som har presenning över sig.

– Där vill vi bygga bygga en ny servicebyggnad i stället där vi går in med fjärrvärma och bygger toaletter till besökare, säger Olle Henriksson.

Den lilla byggnaden som ligger bland träden är tänkt att bli ett förråd.

Från politiskt håll i stadshuset kan de inte säga något i dagsläget om varför renoveringen lagts på is.

– Det finns inget nytt att säga i nuläget om Kista gård. Vi får återkomma om ett par veckor, säger Mika Metso, pressekreterare till biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (S), som också är ordförande i fastighetsnämnden.

Det går rykten om att husen ska rivas till förmån för bostadsbygge. Stämmer det?

– Det är ingenting som varit uppe för diskussion. Dessutom är Kista gård k-märkt, så den får man inte riva i första taget, säger Mika Metso.

Fakta

Gett namn till Kista

Gården Kista började kallas Kista i början av 1700-talet, och har gett namnet till stadsdelen. När gården var som störst hade den 18 byggnader.

Huvudbyggnaden byggdes 1852 och norra flygeln 1893.

Under andra världskriget hade militären en radiostation på andra våningen i huvudbyggnaden.

På 50-talet var Kista gård mer som en bondgård, med nästan 500 får betandes i området.

2012 anlades Kista gårds park kring gården, där en del av den gamla allén bland annat återskapades.

Källa: Nedslag i Kistas historia