Bygget av billiga Stockholmshus går trögt – får kritik

Stockholmshusen i kvarteret Ledinge i Tensta har inflyttning 2020.
Stockholmshusen i kvarteret Ledinge i Tensta har inflyttning 2020.
En het fråga innan valet var att ordna fler bostäder som folk har råd med. Men än så länge har den inte hänt mycket.
Mitt i granskar i en serie artiklar hur det har gått med några av er läsares viktigaste valfrågor.

Stockholms nu styrande partier sa i valrörelsen att de ville få till fler billiga bostäder på olika sätt. Allt från att öka rörligheten till att ha färre byggregler, fler moderna kollektivboenden och öppna för hyrköp. Ett stort fokus var även att utveckla konceptet med Stockholmshusen, det vill säga hyresrätter som byggs snabbt och billigt.

Hur har det då gått? Inte mycket har hänt rent konkret. Men fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) vill få till ännu billigare Stockholmshus.

– Vi arbetar för att få ner produktionskostnaderna, så att det blir en lägre sluthyra, säger han.

Ett Stockholmshus står än så länge klart, i Rågsved med en hyra på runt 11 000 kronor för en trea. Vad hyrorna kommer ligga på i kommande Stockholmshus är ännu inte klart.

– Men jag tror att både hyror och kostnader kommer ligga på lägre nivåer jämfört med Rågsved, säger Dennis Wedin.

Vad ska ni göra nu den närmaste tiden?

– Vi vill under året arbeta med att stärka hyresgästernas inflytande i kommande stora upprustningar, till exempel i Järva. Att hyresgästerna kan påverka standardvalen vid renoveringar, och därmed välja mellan tre olika hyresnivåer.

Vill ha högre byggtakt

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) är mycket kritisk mot att målet för bostadsbyggande, 10 000 påbörjade bostäder i år, ersatts av en prognos på bara 5 000 bostäder.

– Det känns som att varje parti i majoriteten har ett veto. Så de stoppar projekt, sänker målen, skjuter upp planerna. Samtidigt öppnar de för ombildningar i ett läge där vi behöver flera hyresrätter, inte färre, så att folk i alla inkomstnivåer har någonstans att bo.

Läs även våra andra artiklar i serien:

Fakta

Så svarade majoriteten inför valet 2018:

”Hur ska ni ordna fler bostäder som folk har råd med?”


Anna König Jerlmyr (M):

– Vi behöver kunna bygga enklare bostä­der, som moderna kollektivboenden och öppna för hyrköp. Men det som verkligen behövs är att underlätta för rörlighet.

Daniel Helldén (MP):

– Stockholmshusen, ett koncept för bo­ städer som fler har råd med, är en väg framåt för att möta behovet.

Lotta Edholm (L):

– Vi vill öka konkurrensen så att er min­dre aktörer får bygga. Vi vill öka utbudet av byggbar mark och inte höja mark­ hyrorna. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.

Karin Ernlund (C):

– Färre och strikt ändamålsenliga byggregler. Vi vill tillåta en större standardvariation och titta på en modell där billigare bostäder i blandade områden kan reserveras till kapitalsvaga hushåll.

Erik Slottner (KD):

– Konkurrensutsätt Stockholmshusen så även privata aktörer kan bygga bostäder med rimliga hyror. Fler snabba hus med tillfälligt bygglov. Halvera tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 kvm.