Bygget blir av – trots protesterna

Politikerna kör över de klagande och går ­vidare med de 45 lägen­heterna i kvarteret Martallen i Midsommarkransen.

– Det här var inte roligt att höra, nu känner man sig överkörd igen. Men jag kommer att fortsätta kämpa, säger Mari Vesterlund, en av grannarna som vill bevara den bergiga ekbacken intill Svandammsvägen.

I höstas var grannarna ­jublande glada, när mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i ett unikt beslut upphävde detaljplanebeslutet. Dom­stolen slog fast att bygget stred mot kommunens egen översiktsplan. Överträdelserna var så ”flagranta” att stadsbyggnadsnämnden inte var behörig att besluta i ärendet.

Men majoriteten i stadsbyggnadsnämnden tycker att platsen visst fungerar bra och godkände nyligen planen på nytt, med enda ändringen att det nu är kommunfullmäktige som ska ta slutgiltigt beslut. Vänsterpartiet var det enda parti som reserverade sig.

– Vi är emot att man bygger i den här bergsbranten som har en vild karaktär som är viktig för området. Nu tvingas man spränga bort hela knallen mot gatan, ­säger Maria Hannäs (V).

Men det behövs ju nya lägenheter för att få bukt med bostadsbristen?

– Jag har gjort en inventering av tänkbara platser att bygga på och det finns andra som är bättre, säger hon.

Striden om de 45 lägenheterna har pågått i flera år.

– Jag har aldrig fått så många mejl om något byggprojekt, det kom fler än om Slussen. Det har varit en enorm opinion, säger Maria Hannäs.

Nu känner man sig överkörd igen.