Bygget kan tvinga bort boende

Valet har stått mellan en djup eller en mer ytlig station för den nya gula linjen vid Odenplan. Nu föreslås det ytliga alternativet, vilket ger kortare väg att gå för resenärerna. Men det betyder samtidigt mera buller för boende runt Odenplan i samband med bygget.
Valet har stått mellan en djup eller en mer ytlig station för den nya gula linjen vid Odenplan. Nu föreslås det ytliga alternativet, vilket ger kortare väg att gå för resenärerna. Men det betyder samtidigt mera buller för boende runt Odenplan i samband med bygget.
Ännu mer byggkaos väntar vid Odenplan när den nya tunnelbanan ska byggas. Vissa kan till och med behöva flytta tillfälligt på grund av buller och störningar under byggtiden.

Det står klart sedan landstinget presenterat sina planer för den nya gula tunnelbanelinjen.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om planerna på en ny gul tunnelbanelinje mellan Odenplan till Arenastaden i Solna via den nya stadsdelen Hagastaden.

Nu har landstinget presenterat en ny utredning där flera alternativa sträckningar av den nya linjen har undersökts.

För Vasastadsborna har det viktigaste valet stått kring placeringen av slutstationen på Odenplan. Frågan är om den ska ligga djupt under marken eller längre upp vid ytan.

Här har valet fallit på yt-alternativet, trots att spåren då inte kan förlängas söderut i framtiden. Anledningen till valet är att det alternativet ger kortare gångsträckor då den nya gula linjen kommer närmare den gröna linjen på Odenplan.

– 30–40 procent färre skulle åka linjen enligt våra uträkningar med ett djupare läge, säger Malin Harders, projektchef hos Stockholms läns landsting fär tunnelbanan till Arenastaden.

För Odenplansborna leder det till ett stort öppet schakt på torget under byggtiden.

Mitt i har tidigare skrivit om oron från Gustav Vasas församling för att skakningarna från ett sådant bygge skulle kunna skada kyrkans världsberömda altare.

– Vi har kontinuerliga möten med kyrkan och det har tidigare fungerat bra med bygget av citybanan, säger Malin Harders om den saken.

Under utredningen har man också tittat på hur situationen kommer att bli för trafiken och de boende under byggtiden. Värst blir det för Odenplansborna där både det öppna schaktet vid torget och själva tunneln byggs och sprängs i tätbebyggd stadsmiljö.

– Vi kommer att kunna erbjuda en annan plats att vara på under dagtid för den som har det behovet. Skulle det behövas kommer man också att kunna flytta till en annan lägenhet en tid. Det kan handla om att bo tillfälligt 3–6 månader någon annanstans, säger Malin Harders.

Efter Odenplan går den nya tunnelbanelinjen vidare norrut med en hållplats i Hagastaden och sedan vidare till Solna.

I Solna har den stora knäckfrågan varit huruvida spåren ska gå via Solna centrum eller via Hagalunds industriområde fram till Arenastaden. Här har man nu valt Hagalund.

– Det är en väldigt bra lösning som öppnar för nya bostäder med möjligheten till en framtida station i området, säger projektchefen Malin Harders.

Fakta

Nya linjen kan öppna år 2022

Landstingets slutsatser är än så länge bara rekommendationer som inte beslutats av politikerna. Nästa steg är ett plansamråd i december.

Om allt flyter på kan det bli byggstart 2016 och de stora arbetena kan påbörjas under 2017.

Sedan kan t-banan öppna år 2022. Men det hänger på att ingen överklagar projektet, vilket oftast sker vid stora projekt i Stockholm.

Den totala kostnaden för den nya gula linjen budgeteras till 4,1 miljarder kronor. Då får Stockholmarna två nya stationer med möjlig förlängning norrut.

Källa: Landstinget

Fakta