Bygget med Vikingaskolan är i gång

Första spadtaget för Vikingaskolan. Jan Andersson (S) ordförande Tornberget, Maria Fägersten (S) ordförande grund- och förskolenämnden, Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Niklas Nilheimer projektchef NCC.
Första spadtaget för Vikingaskolan. Jan Andersson (S) ordförande Tornberget, Maria Fägersten (S) ordförande grund- och förskolenämnden, Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande, Niklas Nilheimer projektchef NCC.
Bygget av nya Vikingaskolan har invigts med bland annat kommunalråd Meeri Wasberg (S).
- Att investera i skolor och barn är att investera i framtiden och det är något vi helt enkelt inte har råd att inte göra.

Gamla skolbyggnaderna har rivits och det första spadtaget av nya Vikingaskolan har tagits. Detta är startskottet för den stora satsningen på att bygga nya och och renovera gamla skolor och förskolor.

– Haninges elever, lärare och skolpersonal förtjänar en god studie- och arbetsmiljö. Vi gör nu historiska satsningar på utbyggnaden av Haninges skolor och förskolor i takt med att kommunen växer samt att vi renoverar flera äldre byggnader. Jag hoppas att nya Vikingaskolan såväl interiört som exteriört ska stimulera eleverna till lärande, säger Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Totalt är det en investering på 230 miljoner kronor för den nya skolan med tillhörande idrottshall som förväntas vara klar till höstterminen 2018. Utöver skolverksamhet är det tänkt att idrottshallen även ska kunna användas av idrottsföreningar före och efter skoltid. Klassrummen i sin tur ska kunna användas till möten och kursverksamhet efter skoltid.

– Vi bygger stad i Haninge men samtidigt går vi tillbaka till den gamla traditionen av “skolan mitt i byn” där den blir en samlingsplats för hela lokalsamhället. Vi vet att Haninges föreningsliv är i behov av möteslokaler och idrottshallar. Att låta föreningar nyttja skollokalerna är ekonomiskt smart för kommunen och bidrar också till att platsen lever en större del av dygnet vilket ökar tryggheten i området, säger kommunalråd Meeri Wasberg (S), i ett pressmeddelande.

På plats och höll tal gjorde skolans rektor Johan Kant, Niklas Nilheimer projektchef på NCC som bygger skolan, samt kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Läs mer:

Elever får plugga i baracker när skolorna rustas upp

Skolor rivs för att byggas upp igen