Bygget på Mälarbanan på väg mot sitt slutskede

Stora träbyggnader används i arbetet med Mälarbanan. Här i Kallhäll.
Stora träbyggnader används i arbetet med Mälarbanan. Här i Kallhäll.
Det grävs på flera platser längs spåren.
Det grävs på flera platser längs spåren.
Barkarby har ett tillfälligt stationshus.
Barkarby har ett tillfälligt stationshus.
Intresserade kan följa arbetet på Instagramkontot @projektmalarbanan.
Intresserade kan följa arbetet på Instagramkontot @projektmalarbanan.
Arbetet med Mälarbanan pågår för fullt. Delsträckan mellan Kallhäll och Barkarby har gått in i sitt slutskede, nästa år ska de nya spåren och stationerna stå klara.

Men pendlarna kan inte pusta ut helt – störningar är att räkna med i tio år till.

Det omfattande arbetet med Mälarbanan har pågått sedan november 2012. Spår läggs, stationshus byggs och trafiken planeras om. De största delarna av arbetet i Järfälla gäller fyra nya järnvägsspår och flera nya stationer som planeras vara klara 2016.

– De besked jag fått säger att tidplanen håller, säger Maria Taylor, kommunikationsansvarig på Trafikverkets projekt Mälarbanan.

Dessutom byggs exempelvis en landskapsbro i Kallhäll som ska låta djur och människor ta sig in i Görvälns naturreservat lättare.

Under våren planerar Trafikverket att börja bygga på sträckan Barkarby-Spånga och sedan vidare mot Sundbyberg. När det byggts klart mellan Kallhäll och Spånga blir det både möjligt med fler tågavgångar på Mälarbanan och för fjärrtåg att köra förbi de långsammare pendeltågen.

Den totala utbyggnaden av Mälarbanan gäller från Kallhäll till Tomteboda och planeras vara slutförd 2025.

Under tiden måste invånarna i Järfälla stå ut med buller, tillfälliga tågstopp och andra olägligheter som kan uppstå i och med arbetet. Det senaste stoppet i trafiken var under Allhelgonahelgen. Under avstängningen utfördes flera arbeten, bland annat sprängde man bort berg i Barkarby och Kallhäll.

Den 2 november stängdes den gamla pendeltågstationen i Barkarby för att sedan rivas ned. Nu går alla tåg i Barkarby från en tillfällig station.

Det närmaste förhindret framöver för resenärer till och från Järfälla och Upplands-Bro är planerat till våren, då järnvägen stängs av tre helger. Det längsta stoppet blir däremot under sommaren. Då kommer järnvägen vara avstängd åtta veckor i sträck.

Exakt vilka helger under våren och veckor under sommaren det blir meddelas i december, bland annat på projektets hemsida som uppdateras kontinuerligt. Dessutom kan intresserade Järfällabor följa arbetets framsteg på Instagramkontot @projektmalarbanan.

De som bor i de berörda områdena verkar ha gott tålamod. En attitydundersökning som gjordes 2014 visade att fyra av fem invånare är positiva till utbyggnaden av Mälarbanan.

– Det finns en väldigt stor förståelse för våra arbeten, säger Maria Taylor.

En ny attitydundersökning pågår just nu.

I byggandet av Mälarbanan har Trafikverket anlitat en mängd olika byggföretag och entreprenörer. Dessutom pågår ett samarbete med tågoperatörerna, exempelvis SJ och SL, för att trafiken ska fungera så bra som möjligt.

Fakta

Planerade stopp mellan Barkarby och Kallhäll:

2015:

Söndagsmorgnar kl 02:00-08:50

2016:

Under våren: 3 helger

Under sommaren: 8 veckor i sträck

Under hösten: 1 vecka på höstlovet

Söndagsmorgnar och några lördagskvällar

Mer exakta datum ska presenteras i december 2015.