ANNONS

Bygget på Plankans innergård stoppas

Det blir inget bygge av 120 lägenheter på kvarteret Plankans innergård.

Detaljplanen är upphävd, vilket gläder hyresgästerna som överklagat det tidigare beslutet.
ANNONS

Striden om det planerade femvåningshuset med 120 lägenheter på kvarteret Plankans innergård har pågått länge.

Stockholms stad vill bygga lägenheterna, medan hyresgästerna har protesterat mot bygget flera gånger genom åren. Nu har de anledning att fira efter att mark- och miljödomstolen meddelat att de inte godkänner byggplanerna.

Kristina Sundin, lokal ordförande för Hyresgästföreningen Södermalm för området Plankan, säger att de inte hade förväntat sig att bygget skulle stoppas.

– Det känns otroligt roligt, trots att det sista ordet inte är sagt än, säger hon.

Från början var det över 100 av hyresgästerna som överklagade detaljplanen till länsstyrelsen efter att kommunfullmäktige tog beslut om den för två år sedan. Länsstyrelsen valde att inte gå på hyresgästernas linje, men de gav sig inte och överklagade till mark– och miljödomstolen.

– Nu var vi ungefär hälften så många som överklagade, men den här gången tog vi hjälp av en jurist som har representerat hyresgästerna, säger Kristina Sundin.

Många av de 52 hyresgästerna som överklagat framförde barnens perspektiv som argument.

– Det sker ett generationsskifte i kvarteret och många barnfamiljer och förskolor använder innergården, säger Kristina Sundin.

Mark– och miljödomstolen meddelade sin dom den 23 november. Om Stockholms stad vill överklaga har de tre veckor på sig från och med det datumet.

ANNONS

– Det är kommunstyrelsen som måste ta beslut om domen ska överklagas eller inte, säger biträdande stadsadvokat Klas Stålnacke, som varit Stockholms stads juridiska ombud.

Nästa sammanträde för kommunstyrelsen är den 12 december.

Christoffer Järkeborn (M), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, tycker det är synd att det inte blir några nya bostäder på innergården.

– Förslaget möjliggjorde nya bostäder på Södermalm och en upprustning av närområdet. Det mesta lutar åt att staden kommer att överklaga, säger han.

Fakta

Sämre för barn

Kvarteret Plankan ligger vid Högalidsparken.

Planen var att bygga ett femvåningshus på innergården.

Mark- och miljödomstolen godkände inte byggplanerna. Bullret, kvarterets kulturhistoriska värde och en försämring av barnens utemiljö var de främsta argumenten.