(rubrik saknas)

Fakta

Därför ska du rösta JA till ­Väsby sjöstad! Därför ska du ­rösta NEJ till ­Väsby sjöstad!

Sjöstaden är en hållbar stadsdel som får närhet till Mälaren, natur och kultur.

Runbyskogen bevaras genom att ett nytt naturreservat skapas som skyddar skogen för framtida byggnation.

Sättraområdet utvecklas med nytt rekreations- och friluftsområde utifrån den moderna människans livsstil.

Oklart om kommunen får igen ­investeringar i ny infrastruktur vilket blir dyrt för skattebetalarna.

Andra kommuner bygger miljövänliga stadsdelar av gamla industriområden. Ingen börjar med atthugga ner den finaste skogen.

Stor risk för ett isolerat bostadsområde med dålig service, bilberoende som ger mer klimatskadliga utsläpp.