Byggförslag ställs snart ut

söderort Designdialogen – Stockholms stads nya grepp för att engagera medborgarna i exploateringen av Bagarmossen och Skarpnäck är klar. Snart ställs förslagen ut och projektledare Madeleine Lundbäck är nöjd. I ett mejl till Mitt i skriver hon att kommunen nu vet vad dialogens deltagare anser vara viktiga stråk, vilka platser som känns otrygga och var det finns förståelse för ny bebyggelse.

Enligt Lundbäck har de som bor i området förståelse för hus i Skärgårdskogen, vid Bergholmsskolan och i Skarpa by medan det råder delade meningar om att bygga på sportfältet. Bagisskogen vill medborgarna bevara.