Byggherrar betalar den nya tunnelbanan

Nästa år börjar bygget av den nya gula linjen från Odenplan till Arenastaden. Markvärdet längs linjen förväntas öka. Det tänker Solna stad dra nytta av.

600 miljoner kronor – så mycket ska Solna stad bidra med till utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen som 2020 ska rulla till Haga­staden och 2022 gå hela vägen till Arenastaden.

Den nya tunnelbanelinjen förväntas göra områden som Hagalund, Arenastaden och området kring Nya Karolinska och Hagastaden extra hett, med stigande markvärden som effekt.

Det tänker staden nu dra nytta av i finansieringen. Markägare och framtida exploatörer ska nämligen bidra med hela summan som staden måste investera.

– Vi ska få in summan utan att belasta skattebetalarna. Det ska finansieras antingen via kommande värdeökningar på mark eller när man exploaterar i framtiden, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vill man exploatera inom tunnelbanans utbredningsområde får man alltså öppna plånboken.

– Man kan inte bara tro att man kan komma till Solna och bygga, utan man måste bidra med något också, säger Pehr Granfalk.

Hittills har fem medfinansiärer i jätteprojektet blivit klara, och staden har fått in 403,5 av de 600 miljoner kronor som krävs. Landstinget, Fabege, Akademiska Hus och Diligentia är klara sedan tidigare, och för två veckor sedan blev även Wåhlins Fastigheter klara.

– Alla de här är fastighetsägare som vill göra något på egen mark. Fler lär tillkomma, menar Pehr Granfalk.

– Wåhlins kommer inte att vara den sista medfinansiären, det kan jag säga. Hur många det kan bli kan jag inte svara på. Jag hoppas att vi kan presentera minst en till finansiär innan sommaren, eller en annan alternativ finansiering.

Ett alternativ för att få in pengar kan vara att exploatera på stadens egen mark.

– Det finns olika ställen vi kan behöva kolla på för att säkra finansieringen. Vi har mark kring stationsområdet till exempel, säger Pehr Granfalk.

Fakta

De här medfinansiärerna är klara

Stockholms läns landsting bidrar med 250 miljoner kronor eftersom man är stor markägare i Hagastaden, och markvärdet beräknas öka.

Fabege är en av de största fastighetsägarna i Arenastaden och värdet på husen beräknas öka. De bidrar med 100 miljoner kronor.

Akademiska Hus bidrar med 40 miljoner kronor. De har flera fastigheter i Hagastaden som ökar i värde.

Diligentia bygger nytt på Ballongberget och bidrar med 10 miljoner kronor.

Wåhlins Fastigheter som äger och planerar att bygga fler hyreshus i området, bidrar med 3,5 miljoner.

Källa: Solna stad