Byggherrar skjuter upp stora projekt

Så här skulle de nya husen vid Ringvägen i Kungsängeha sett ut från vattnet. Nu har NCC dragit sig ur.
Så här skulle de nya husen vid Ringvägen i Kungsängeha sett ut från vattnet. Nu har NCC dragit sig ur.
Målet med 25 000 Upplands-Brobor om två år är hotat. En rad byggen är nämligen försenade.

Bygget av runt 6 000 nya bostäder har skjutits upp och det är oklart när de blir verklighet.

Det finns tre stora pågående bostadsprojekt i Upplands-Bro: Rankhus i Kungsängen, Trädgårdsstaden och Tegelhagen i Bro. Totalt handlar det om över 5 000 bostäder. Gemensamt för projekten är att inga detaljplaner ännu har tagits fram.

I Trädgårdsstaden ska Stena Fastigheter och Riksbyggen bygga en stadsdel med lägenheter, radhus och småhus. Riksbyggen ska bygga 600 bostäder och för dem väntas ett förslag på detaljplan läggas fram i vår. Det fanns planer på att bygget skulle starta i slutet av 2012. Nu blir det troligen tidigast 2014.

Riksbyggens projektledare Sebastian Bryxder har jobbat med projektet sedan i höstas och säger att fördröjningen berott på lågkonjunkturen.

– Nu ser vi att det är läge att dra i gång, säger han.

Skisserna visar två- till fyra­våningshus. Tanken är att området ska smälta in väl med stationsområdet och den omgivande naturen.

I Rankhus vill markägaren HSB Bostad skapa en varierad bebyggelse som är anpassad till den branta terrängen längs Mälaren. I första hand är målgruppen ”barnfamiljer med förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar”.

En av idéerna är en linbana som kopplar ihop Rankhus med Kungsängens centrum. Det var meningen att Rankhusbygget skulle starta i år, men så blir det inte.

– Det ska finnas ett avtal mellan oss och kommunen om en detaljplan och det avtalet håller vi på att diskutera, säger HSB:s projektchef Kjell Hansson, projektchef på HSB Bostad.

I Tegelhagen planeras ett område med varierad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Det kan bli upp till 1 400 bostäder och närheten till Mälaren ska tas tillvara med strandpromenader och bryggor.

Marken ägs delvis av KF Fastigheter som tidigare hoppades ha detaljplanerna klara till hösten 2012. I dag finns inte ens några detaljplaneförslag.

– Det har att göra med konjunkturen. Det beror också på att vi söker ett byggbolag att samarbeta med, säger Ulf Herder, projekt­ledare på KF Fastigheter.

Även i Jursta har ett bostadsprojekt på 400 bostäder skjutits upp. Där finns en detaljplan men Stena Fastigheter har ännu inte startat bygget.

Projektet Ringvägen i Kungsängen handlar om runt 300 bostadsrätter. Men i höstas drog sig NCC ur projektet och nu är andra byggbolag i stället intresserade av att bygga bostäder där. Där behöver detaljplaneprocessen delvis göras om.

Att byggprojekt skjuts upp kan göra att kommunens befolkningsökning stannar upp. För att förhindra att byggen försenas kan kommunen bli mer aktiv och serviceinriktad, medger Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den globala konjunkturen är svårare att göra något åt.

– Jag har förstått att vi kan göra mycket mer än vi har gjort. När vi planerar försöker vi förlägga projekten till olika perioder så att vi hinner med att bygga ut förskolor, skolor och sådant, säger Irène Seth.

Fakta

Här har planer skjutits upp

1. Jursta 400 bostäder.

2. Trädgårdsstaden 900 bostäder.

3. Tegelhagen 1200–1400 bostäder.

4. Ringvägen 300 bostäder.

5. Rankhus 3 000 bostäder.

Tillsammans skulle dessa projekt ge ett tillskott på ungefär 6 000 bostäder.

Källa: Upplands-Bro kommun,

inblandade byggbolag