Sex byggherrar vann kampen

bygge
Bostadsbyggen i Skärholmens stadsdel ska vara socialt hållbara.
29 byggbolag tävlade om att få bygga totalt 590 lägenheter på Vårbergsvägen, i Skärholmsdalen och Mälaräng. Nu har staden valt ut sex av dem.

Byggherrarnas intresse för Skärholmens stadsdel är numera stort.  Som Mitt i tidigare berättat anmälde 29 byggbolag sitt intresse för att få bygga totalt 590 lägenheter längs Vårbergsvägen och i de planerade bostadsområdena Skärholmsdalen och Mälaräng.

Nu har sex av dem valts ut. I planområdet för Vårbergsvägen blir Mecon byggherre. I Mälaräng blir det Storstaden Bostad, Botrygg och JM. I Skärholmsdalen blir det Magnolia Bostad och Alm Equity.

Social hållbarhet var ett tungt kriterium när ansvariga för Fokus Skärholmen gjorde valet. Man vill att byggherrarna tänker på den sociala hållbarheten – till exempel genom att planera trygga och ljusa utomhusmiljöer, bygga större lägenheter för att minska trångboddheten och försöka bidra till att skapa fler arbetstillfällen i stadsdelen.

– Det är glädjande att se att byggaktörerna på ett konkret sätt vill bidra till en positiv utveckling i Skärholmen. Vi utgår från lokala behov och samarbetar för att möta dem – en förutsättning för stärkt social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektledare för Fokus Skärholmen i ett pressmeddelande.

Detaljplanerna har nyligen varit på samråd. Nu ska de sex byggbolagen involveras i planarbetet. De flesta av de planerade bostäderna är bostadsrätter.