Byggherre förlorar i tvist mot kommunen

Österåker En byggherre ska betala 137 282 kronor i bygg­sanktionsavgift till kommunen. Det beslutar Mark- och miljödomstolen. Bolaget började bygga två nya tvåbostadshus i Österåker 2012 utan att ha fått start­besked från byggnadsnämnden.

Straffet blev en sanktions­avgift som först överklagades till länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen som också avslår överklagan.