Byggkaos drabbar Östra Söder

Här vid Färgarplan föreslås en arbetstunnel för t-banan, vilket bland annat innebär att lastbilar kommer passera var femte minut mellan klockan 7 och 22. Paret Lena Sjöberg och Roland Mellberg tycker det är orimligt med så mycket buller och tung trafik i ett tättbebyggt bostadskvarter.
Här vid Färgarplan föreslås en arbetstunnel för t-banan, vilket bland annat innebär att lastbilar kommer passera var femte minut mellan klockan 7 och 22. Paret Lena Sjöberg och Roland Mellberg tycker det är orimligt med så mycket buller och tung trafik i ett tättbebyggt bostadskvarter.
Arbetstunnlarna på Östra Södermalm.
Arbetstunnlarna på Östra Södermalm.
Buller, sprängningar och lastbilar var femte minut i bostadsområden – från tidig morgon till sen kväll.

Nu reagerar närboende starkt mot den nya tunnelbanans utbredning på Södermalm och förslaget på var arbetstunnlarna ska dras.

– Jag blev förfärad när jag förstod vad förslaget egentligen innebär. Det innebär en enorm påfrestning för östra Södermalm, säger Lena Sjöberg.

Hon och hennes man Roland Mellberg är några av de hundratals som har lämnat in kritiska synpunkter mot utbyggnaden av den nya tunnelbanan i Södermalms stadsdelsområde.

Det var på ett möte för allmänheten som det gick upp för paret att en arbetstunnels öppning föreslås ligga precis utanför deras flerbostadshus, på Färgarplan på östra Södermalm.

Roland Hellberg och Lena Sjöberg är inte emot tunnelbanan, snarare tvärtom, och de har förståelse att det bullrar i en storstad. Men någon måtta får det vara, säger de.

– Här där det är parkmark skulle alltså arbetstunnels mynning vara. Vilket innebär att det ska sprängas, bullras och åka tung trafik på den här smala gatan, i tättbebyggt område, varje dag under flera år. Det känns vansinnigt, säger Roland Mellberg.

Den nya tunnelbanan byggs i berg. Bergsmassorna som sprängs bort ska främst fraktas bort med lastbil från arbetstunnlar.

För den nya tunnelbanegrenen till Nacka räknar man med 1 700 000 kubikmeter bergsmassa, enligt landstinget. Det är ungefär lika mycket som tre Globen fyllda med sten som ska forslas bort.

För den nya stationen vid Hammarby kanal innebär det ett snitt på upp till 10 lastbilar per timme, från klockan 7 på morgonen till klockan 22 på kvällen, under flera års tid vid arbetsområdena.

Vid stationen Sofia kommer det bli ännu tätare trafik, då mer berg ska fraktas bort. Där räknar landstinget med ett snitt på upp till 18 lastbilar per timme, det vill säga nästan en lastbil var tredje minut, vid arbetsområdena.

Är det rimligt med sådan tung trafik i bostadsområden?

– Vi har försökt lägga arbetstunnlarna i lägen nära stora vägar. Vi vill ha korta tunnlar och kan därför inte dra dem hur långt som helst då de är kostsamma att bygga, säger Martin Hellgren, projektchef för tunnelbana till Nacka och söderort.

Vad säger du till de boende som är oroliga för buller?

– Byggnadstiden är lång och det kommer att märkas. Men man ska kunna bo hemma och ha ett fungerande vardagsliv. Har man särskilda behov finns det bullerdämpande åtgärder att ta till, som till exempel fönsteråtgärder.

Skulle du själv vilja bo vid en arbetstunnel under byggtiden?

– Ja, faktiskt så skulle jag det. Jag är intresserad och tycker att det är spännande med byggen.

Trots allt buller?

– Ja, jag skulle absolut kunna tänka mig det.

Förra veckan gick samrådstiden ut för att lämna synpunkter på den nya tunnelbanan. Runt 400 synpunkter har kommit in, enligt presstjänsten för tunnelbaneutbyggnaden. De flesta synpunkterna rör arbetstunneln på norra sidan om Hammarby kanal och tunnelbaneentrén i korsningen Skånegatan/Borgmästargatan vid Sofia.

I början av 2016 är det dags för nästa samråd. 2018 planeras bygget starta och år 2025 ska den nya tunnelbanan till Nacka och söderort tas i drift.

Jag fick en chock när jag förstod vad förslaget egentligen innebär.

Fakta

Synpunkter från allmänheten

”Det behövs ingen tunnelbana i Sofia området. Låt det vara fridfullt och kulturområde här.”

”Bra i stort att det blir T-bana till Nacka och söderort.”

”En tunnelbaneuppgång vid korsningen Borgmästarg/Skåneg är olämplig. Det passar dåligt in med bebyggelsen med gamla träkåkar i Vita bergen.”

”Flytta den planerade arbetstunnelns mynning på Färgarplan till Londonviadukten.”

”Stationen i Hammarby sjöstad bör ligga närmare Henrikdalshamnen.”