Byggkaos på Fridhemsplan fram till nästa höst

Trottoaren utanför tunnelbaneuppgången på Drottningholmsvägen ska bli bredare.
Trottoaren utanför tunnelbaneuppgången på Drottningholmsvägen ska bli bredare.
Under arbetet har busshållplatserna flyttat västerut på Drottningsholmsvägen.
Under arbetet har busshållplatserna flyttat västerut på Drottningsholmsvägen.
Flyttade busshållplatser och uppgrävda trottoarer - nu har arbetet med nya Fridhemsplan dragit igång.
Och det blir ett utdraget kaos. Inte förrän nästa höst kommer arbetet att vara klart.

Varifrån går bussen? Det kan ha varit den vanligaste frågan på Fridhemsplan i veckan. När man kliver ut från tunnelbanestationen är det byggkaos som möter en. Både på den södra och norra sidan av Drottningholmsvägen pågår nu ett omfattande markarbete.

Mer torgkänsla

Syftet är att göra Fridhemsplan mer trivsamt och ge platsen en ny torgkänsla med mer folkliv. Det är på den norra sidan av Drottningholmsvägen som förändringarna görs. Där kommer trottoaren att breddas från dagens 8 meter till 12,5 meter.

– Vi kommer att plocka bort mittrefugen och flytta ut körfältet men inget körfält tas bort, säger Mats Larsson som är anläggningsingenjör på trafikkontoret.

Den bredare trottoaren ska göra det möjligt att etablera uteserveringar på platsen. Nya sittmöbler ska placeras ut och nya planteringar göras. Överfarterna över Fridhemsgatan och Drottningholmsvägen ska samtidigt bli säkrare för cyklister och fotgängare.

Blomsterkiosken och korvkiosken kommer också att få tillbaka sina platser på Fridhemsplan när arbetet är klart.

Två kiosker, som inte finns med på skissbilden, ska också få plats på Fridhemsplan. Foto: Stockholms stad

Inte klart förrän nästa höst

Men arbetet kommer att ta tid. Inte förrän tidigt nästa höst beräknas arbetet på den norra sidan av Drottningholmsvägen vara klart.

– Det är möjligt att vi kan flytta tillbaka busstrafiken tidigare, säger Mats Larsson.

På den södra sidan utförs idag arbete med belysning och ledningar. Det arbetet ska dock vara klart redan i slutet på september i år. Där kommer marken att återställas och se ut som den gör idag.