Byggkaos på Lövstavägen 
nu – så blir det sen

Fullt byggkaos på Lövstavägen.
Fullt byggkaos på Lövstavägen.
Många Hässelbybor åker ­förbi väg- och byggkaoset längs Lövstavägen varje dag.
Men när blir det egentligen klart - och hur kommer det att se ut?
Mitt i reder ut i byggdammet.

Redan i dag är en del av Lövstavägen stadsgata – den sträckan som ligger närmast Johannelund. Men nu vidgas stadsgatan även strax före Smedshagen där 234 lägenheter just nu tar tar form.

Två byggherrar står för de nya lägenheterna – Ikano Bostad­ och Svenska Bostäder.

Ikano bostads tre flerfamiljshus­ 
i kvarteret Skogstjärnan är de som nu byggs längst österut. Det ska bli 127 bostadsrätter­ – med första inflyttning innan jul i år.

Lövstavägen

Alla tre huskropparna ska ha fem våningar­ med utstickande partier på fyra våningar på baksidan.
Det är en ny detaljplan, framtagen­ av Stockholms stad, som har satt ramarna för byggnationen.

Några av kraven är att entrépartier och sockelvåningar ska vara tydliga och utmärka sig och att färgsättningen­ på fasaderna ska vara varm och lek­full. Dessutom ska varje hus vara unikt.

– När jag skapar ett område som detta­ har jag fokus på två grupper. Dels de som ska bo i lägenheterna, men även alla de som passerar husen. En bostads­miljö där dessa två intressen sam­verkar blir ofta långsiktigt bra för boende, grannsamverkan och för hela området, berättar Tomas Hultegård, arkitekt på Arkitekthuset, som tagit fram bostäderna i samarbete med Ikano­ bostad och Stockholms stad.

Lövstavägen

Så här ska Ikanos bodstäder se ut sett från baksidan, mot innergården.

Svenska Bostäder står för de nya hyres­rätterna i området, som byggs 
i husen längst västerut. 108 stycken lägen­heter ska fylla de två sex- och sjuvåningshusen.

Samtliga lägenheter längs vägen väntas bli helt klara under våren 2018.

En ny lokalgata och en cykelbana anläggs­ framför bostäderna.

– Det blir cykelfält i båda riktningarna, sedan­ går det säkert att cykla på den norra sidan också, säger Ulrika Jameson, byggprojektledare på exploateringskontoret.

Norr om cykelbanan ska träd planteras och norr om dem får Lövstavägen fortsatt två körfält i vardera riktning.

Arbetet har pågått en längre tid och 
i september förra året var de södra körfälten i stort sett klara. Då stängdes den norra delen av i stället för att renoveras.

Men snart är det klart – snart­ ska sträckan få ny asfalt och i månadsskiftet maj/juni öppnas alla körfält för trafik.

– Sedan kan trädplanteringen dröja lite, säger Ulrika Jameson.

Men det är inte bara exploateringskontoret som utför arbeten på Lövstavägen. Det gör även Trafikverket med anledning av den nya förbifarten.

Klart till sommaren

Från Krossgatan och fram till tunnel­banebron har myndigheten hittills förstärkt två av fyra körfält med cement­pelare för att vägen ska klara tunneln under.

Och två av körfälten förstärks just nu. Arbetet förväntades först vara klart under den här månaden. Men det kommer att ta längre tid än planerat. Anledningen är att Stockholm vatten har passat på att lägga nya ledningar mellan Krossgatan och Bergslagsplan.

Arbetet kommer därför att pågå fram till sommaren.