Byggkaos vid bussarna

Rörigt på bussterminalen. Sandra Karlsson hoppas att bussarna inte ska försenas av byggkaoset i Tullinge.
Rörigt på bussterminalen. Sandra Karlsson hoppas att bussarna inte ska försenas av byggkaoset i Tullinge.
Arbetet med den nya bussterminalen i Tullinge har nu dragit i gång på allvar.

Under ett år kommer byggkaoset att påverka bilister, pendlare, cyklister och fotgängare runt terminalen.

I juni startade arbetet med den nya bussterminalen i Tullinge, ett arbete som beräknas pågå till någon gång nästa sommar.

Hittills har det mestadels handlat om förberedande arbete. Ett 30-tal av parkeringsplatserna på den östra sidan av terminalen har försvunnit och blivit en del av Trafikverkets arbetsområde.

Dessutom blir det färre parkeringsplatser vid Tullinge station på andra sidan spåret eftersom området används som tillfällig vändplan för bussarna.

Bilisterna är redan prövade.

– Det blir inget roligt år, säger Bo Samuelsson.

Han tar ett varv inne på infarts­parkeringen, men hittar inte någon plats att ställa bilen.

– Många pendlare åker redan till Flemingsberg och ställer sig där för att det är så få platser här, säger han.

Även om Botkyrka kommun har byggt ut infartsparkeringen mellan Huddingevägen och Sunnanvägen med 60 platser för att underlätta under byggtiden är det stor platsbrist och trafiken förbi terminalen stoppas upp av tillfälliga trafikljus och avsmalnade vägar.

Den nya bussterminalen ska få en helt ny vändplats i den västra änden och in- och utfarterna som finns i dag kommer att tas bort. I stället kommer det att bli en enda in- och utfart längre bort i andra änden av terminalen.

För att kunna gå vidare med arbetet med bussterminalen började man i går att flytta flera hållplatser för busslinjerna som kör via bussterminalen.Bland annat flyttas hållplatserna för linje 721 och 722 till andra sidan järnvägsspåren. Så kommer det att vara under större delen av byggprocessen.

– Det är rörigt här nu, säger Sandra Karlsson som sitter och väntar på bussen.

Hon pendlar till jobbet härifrån dagligen och påverkas av ombyggnationen. Förra veckan tyckte hon att information om hur bussarna skulle påverkas varit dålig och hon var orolig att bygget skulle medföra förseningar.

– För mig är det viktigt att bussarna klickar med pendeln.

I går var busshållsplatserna flyttade. Sandra Karlsson tyckte att det trots allt fungerade bra.

– De hade satt upp skyltar med information om hur du skulle gå, sade hon.

Gång- och cykelvägen som tidigare gått längs med Huddingevägen har även den letts om. Precis som bussarna går den numera på andra sidan spåren.

Nästan alla vi pratar ser ändå positivt på att få en ny bussterminal i Tullinge, även om det kommer att vara lite bökigt under byggtiden.

– Visst är det rörigt just nu. Men man får stå ut, för det viktigaste är ju att det blir bättre när det är klart, säger Lena Karlman.

Fakta

Så påverkas du av bygget

Du som reser med buss: Från och med den 17 augusti flyttas flera hållplatser till andra sidan järnvägen. Det gäller linje 721, 721X, 722 och 723.

Du som åker bil: Hastigheten förbi bussterminalen på Huddingevägen sänks och framkomligheten vid pendelparkeringen påverkas. Parkeringsyta används för maskiner och material.

Du som går eller cyklar: Gång- och cykelvägen utmed Huddinge­vägen kommer att ledas om till andra sidan järnvägsspåren. Följ orange skyltning. Omläggningen sker under hela byggtiden.

Källa: Trafikverket