Byggkaos vid Plattan – i fem år

Så här kan det se ut på Klarabergsgatan när det är färdigt. Spårvagn och bussar får gemensamma plattformar i mitten som blir 100 meter långa. Bilarna får bara en fil i vardera riktning eller ingen alls. Om några veckor beslutas om gatan blir helt bilfri.
Så här kan det se ut på Klarabergsgatan när det är färdigt. Spårvagn och bussar får gemensamma plattformar i mitten som blir 100 meter långa. Bilarna får bara en fil i vardera riktning eller ingen alls. Om några veckor beslutas om gatan blir helt bilfri.
Den som tycker att det är stökigt runt Sergels torg får härda ut. Arbetena kommer att pågå ända fram till 2018.

När allt är klart ska den i dag avgasosande trafikleden bli paradgata.

Just nu har den del av Klarabergsgatan som löper utmed Sergels torg täckts över och körfilerna är omritade. Betongen under gatan och vid torget är gammal och måste förstärkas – arbeten som ska ske etappvis runt torget och Klarabergsgatan.

Informationen om hur lång tid det tar är inte helt samstämmig. På SL:s hemsida kan man läsa att arbetena pågår ”fram till sommaren 2016” och att de påverkar busstrafiken. Trafikverket uppger samma sak.

I själva verket är det inte förrän tidigast 2018 som allt är klart.

– Det här togs till kommunfullmäktige förra året och det har varit den tidsplanen hela tiden. Tanken är att det ska bli en fin paradgata när det är färdigt, säger projektledaren Lena Sandelin på trafikkontoret.

Arbetena måste göras eftersom gatan annars inte klarar kraven för lastbilar.

– Gatan är uppbyggd på bjälklag av betong vars tekniska livslängd har utgått. Det är ju 50 år sedan de anlades. Det läcker ner i butikerna under. Vi vill ju inte ha vatten vid betong. Om det tränger ner vatten och fryser på blir det sprickor.

Det handlar om 31 000 kvadratmeter yta från fasad till fasad. Dyra kvadratmetrar – hela projektet går loss på 1,65 miljarder kronor.

När det är klart ska SL bygga en ny hållplats för Spårväg City utanför Åhléns. Spåren ska gå mitt i Klarabergsgatan med 100 meter långa sidoplattformar för hållplatsen på ömse sidor. Den byggs 2018 och kommer att ligga bara 550 meter från den nuvarande ändhållplatsen på andra sidan Sergels torg, men beskrivs av SL ändå som en väsentlig förbättring eftersom den ligger närmare Centralen och Citybanan.

Den senare öppnar 2017. Spårväg City byggs ju ut även österut och ska kopplas ihop med Lidingöbanan. När hela sträckan är färdig kommer det bara ta en kvart att ta sig från city till Frihamnen. Därmed kan den som i dag köar i buss eller bil på Strandvägen korta sina restider rejält i rusningstrafik.

Men billigt blir det som bekant inte. Även om SL har sänkt ambitionsnivån och exempelvis nöjer sig med färre spårvagnar än man tänkt från början landar notan på 4,3 miljarder för landstinget.

Om några veckor ska staden ta ställning om Klarabergsgatan ska bli helt bilfri när den är färdig. Det finns ett alternativ som är bilfritt och ett som inte är det.

Men även om bilarna får fortsätta köra på Klarabergsgatan har staden beslutat att kollektivtrafiken ska prioriteras av trafiksignalerna.

– Vi har fått ett utredningsbeslut om att göra gatan bilfri. Den utredningen kommer upp på septembernämnden, säger Lena Sandelin.

Det läcker ner i butikerna under. Vi vill ju inte ha vatten vid betong.Lena Sandelin, projektledare

Fakta

Tätskiktet under asfalten ska bytas ut

Trafikkontoret gräver sig ner under asfalten i Klarabergsgatan för att byta ut det gamla tätskiktet och för att förstärka betongen.

Arbetena görs från bron över Vasagatan ner till korsningen mot Regeringsgatan.

När det är klart läggs spårvagnsrälsen på. Därför blir asfaltskiktet mellan den gamla och nya ändstationen bara provisoriskt.

Den riktiga asfalten läggs på sist.

Gatan hålls öppen för biltrafik under hela perioden. Men när arbetena är färdiga 2018 kan den bli bilfri och få en breddad gång- och cykelbana.