Beslut: Bygglov beviljas för Solnas nya simhall

Ny simhall Solna
Simhallen ska byggas i anslutning till befintliga ishallar. I fastigheten ovanpå blir det kontor.
Nu har bygglov beviljats för Solnas nya simhall. Utöver simbassäng blir det bland annat kontorslokaler och kommersiella lokaler i två olika fastigheter vid idrottsområdet i Ritorp.

Det är två fastigheter ska byggas. I den ena blir det simhall med 25-metersbassäng. I den andra, som placeras ovanpå simhallen, blir det kontor och kommersiella lokaler. De tvåbyggnaderna är integrerade med varandra och delar ett antal gemensamma konstruktioner.

Tio banor

Anläggningen kommer att rymma totalt tio simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum. Bruttoarean för simhallen blir cirka 5 000 kvadratmeter och andelen bruttoarea för kontorsdelen blir cirka 34 000 kvadratmeter. År 2023 väntas bygget vara klart.

Simhall, Solna, bygglov

Som Mitt i tidigare har rapporterat har en ny simhall i Solna varit på tapeten ända sedan 2012 och 2016 togs det första steget mot ett anläggande när kommunstyrelsen tecknade en principöverenskommelse med fastighetsbolaget Fabege. I höstas inleddes markarbeten, men på sit senaste sammanträde valde en enig byggnadsnämnd att bevilja bygglov för anläggningen.

Projektet väntas kosta Solna stad cirka 320 miljoner kronor. Fabege, som kommer att äga de kommersiella lokalerna, väntas dock finansiera 170 miljoner av totalkostnaden.