Bygglov för skola i Fågelsångsparken beviljat

Det omstridda bygglovet har nu beviljats.
Det omstridda bygglovet har nu beviljats.
Bygglovet för en ersättningsskola i Fågelsångsparken har beviljats.
Kommunens ambition är att skolan ska stå klar till höstterminen 2018.

Sollentuna kommuns planer på en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken i Sollentuna hör till de mest omstridda de senaste åren.

Många har tagit strid för att bevara parken, medan andra har argumenterat för att beslutet är nödvändigt för att lösa evakueringen under bygget av den nya Töjnanskolan.

Under processen reviderades förslaget till att enbart ta halva parken i anspråk, och den 28 augusti godkändes bygglovet av miljö- och byggnadsnämnden. Bygglovet gäller en skolbyggnad för cirka 550 elever och är tidsbegränsat från hösten 2018 till och med vårterminen 2020.