Bygglov för nytt hyreshus i Riksten

Riksten Ett trevåningshus med tjugofyra lägenheter planeras i Riksten.

Huset ska enligt bygglovshandlingarna ligga längs Hanvedsvägen, mellan Klättrarstigen och Strövarvägen.

Fasaden ska vara i vit och grå betong.

Huset ska innehålla tvåor, treor och fyror på mellan 67 och 108 kvadratmeter.