Bygglov för flerbostadshus överklagas

Svenska betonghus har påbörjat rivningen av villorna i Norrviken.
Svenska betonghus har påbörjat rivningen av villorna i Norrviken.
Nu överklagas byggloven för flerbostadshusen i Norrviken, som Mitt i skrev om för ett par veckor sedan. De boende hävdar att de strider mot detaljplanen.

Byggloven för de fyra byggrätterna strax söder om Norrvikens skola beviljades av miljö- och byggnadsnämnden i början av januari i år.

Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, sa redan då att flerbostadshusen avvek från detaljplanen i två aspekter – de är knappt 1,3 meter för höga och bullernivån överstiger detaljplanens bestämmelser om normalvärdet på 55 dBA.

– Det blir en mycket intressant prövning av plan och bygglagen kapitel 9 och paragraf 31C, som ska möjliggöra att vi kan godta den här sortens avvikelser – när husen tillgodoser ett allmänt intresse.

Grannarna hävdar både att flerbostadshusen strider mot detaljplanen och att de inte passar in i de befintliga karaktärsdragen i omgivningen, i sin överklagan till Länsstyrelsen. De anser också flerbostadshusen kommer att utgöra en trafikfara.

Länsstyrelsen ska nu ta ställning till överklagan. Entreprenören Svenska betonghus har redan beviljats rivningslov, men kan inte påbörja byggnationen av flerbostadshusen förrän överklagan har behandlats och vunnit laga kraft.