ANNONS

Bygglov för tre modulhus i staden beviljade

Staden har godkänt bygglovet för modulhusen i Grimsta.
Staden har godkänt bygglovet för modulhusen i Grimsta.
Nu har stadsbyggnadsnämnden klubbat igenom byggloven för modulhusen för nyanlända i Bredäng, Slakthusområdet och Grimsta.
Staden hoppas på att husen kan börja byggas under hösten.
ANNONS

Under sitt senaste möte beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov de modulhus som planeras i Grimsta, vid Sätra IP i Bredäng och vid Slakthusområdet.

– Byggloven kommer att kungöras den här veckan, sedan går det att överklaga inom tre veckor, säger Anna Mölgård, som är stadens samordnare för bostäder för nyanlända.

På parkeringsplatsen söder om Bergslagsvägen i Grimsta planeras ett genomgångsboende med 84 lägenheter och på gamla spårområdet mellan Hallvägen och Trädskolevägen i Slakthusområdet vill staden bygga 233 lägenheter.

Modulhusen nära Sätra IP skulle först bli ett boende för ensamkommande flyktingbarn, men behovet är inte lika stort längre och därför har staden bytt riktning. Även här ska det enligt stadens planer bli lägenheter för nyanlända familjer och vuxna, 52 stycken.

”Förhoppningen är att vi får besked innan sommaren.”

Sedan tidigare har staden beviljat bygglov för två modulhus för nyanlända – i Beckomberga och Örby. Byggloven är överklagade och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen.

– Innan man kommer till ett avgörande där kan det ta ungefär ett halvår. Förhoppningen är att vi får besked innan sommaren, säger Anna Mölgård.

ANNONS

Hon hoppas att de ovan nämnda modulhusen kommer att börja byggas under året.

– Enligt den tidigare prognosen skulle vi bli anvisade över 3 460 personer under 2017, men staden gav i uppdrag till Migrationsverket att ta fram en ny prognos och den pekar mot att det blir färre än så, säger Anna Mölgård.

Staden har fått förlängd tid på sig till att erbjuda bostad till samtliga nyanlända som anvisades till Stockholm 2016. Innan jul saknades 800 platser.

– Vi har på oss till sista april att lösa det och det räknar vi med att vi ska klara, säger Anna Mölgård.

Staden tittar även på flera andra platser som kan vara lämpliga för modulhus, men där man ännu inte lämnat in bygglov. I Hagsätra var tanken, liksom i Bredäng, att det skulle byggas ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Även här har staden svängt och stadsbyggnadskontoret tittar nu på möjligheten att bygga lägenheter för vuxna och familjer även här.

Förra veckan skickades en bygglovsansökan in för ett 20-tal lägenheter för nyanlända vid Tantolunden på Södermalm.

Fakta

Så långt har modulhusen kommit i processen

Beckomberga: På tomten Naturvården planerar staden att bygga mellan 125 och 175 tillfälliga lägenheter för personer med uppehållstillstånd. Bygglovet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Örby: På en av Stockholmsmässans extraparkeringsplatser i Örby planerar staden att bygga runt 150-175 tillfälliga lägenheter för personer med uppehållstillstånd. Bygglovet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Grimsta: På en parkeringsplats söder om Bergslagsvägen vid Grimsta planerar staden att bygga 84 lägenheter för personer med uppehållstillstånd. Staden har nyligen godkänt bygglovet, som ska kungöras i veckan.

Slakthusområdet: På gamla spårområdet mellan Hallvägen och Trädskolevägen, föreslås byggnation av ett genomgångboende med 233 lägenheter för familjer och ensamhushåll. Bygglovet godkändes nyligen av stadsbyggnadskontoret.

Sätra: Vid Sätra IP föreslogs först ett boende för ensamkommande barn. Men behovet är inte lika stort längre och därför ändrade man riktning under sommaren 2016. Stadsbyggnadskontoret godkände nyligen bygglovet för modulhusen, som nu planeras bli 52 genomgångslägenheter för vuxna.

Tantolunden: På en del av en parkeringsplats vid Tantolunden planerar staden att bygga 22 tillfälliga lägenheter för personer med uppehållstillstånd.  Bygglovsansökan skickades in förra veckan.

Hagsätra: Vid Hagsätravägen i kvarteret Svedjaren föreslogs tidigare ett HVB-boende för ensamkommande barn. Behovet är inte längre lika stort och därför undersöker staden nu förutsättningarna för att bygga genomgångsboenden för nyanlända vuxna och familjer i stället. Ingen bygglovsansökan har lämnats in.

Källa: Stockholm stad