Bygglov sökt för modulhus i Hagsätra

Staden har sökt bygglov för 50 lägenheter.
Staden har sökt bygglov för 50 lägenheter.
Staden har sökt bygglov för modulhus på Hagsätravägen. Det handlar om 50 lägenheter avsedda för nyanlända familjer.

Stockholms stad har precis lämnat in bygglovsansökan för modulhus i Hagsätra. Ansökan avser 50 lägenheter på Hagästravägen, 40 tvåor och 10 treor.

Från början var tanken att modulhusen skulle varför ensamkommande flyktingbarn, men eftersom et behovet minskat är målgruppen nu familjer.

– Familjer är svårast att hitta bra bostäder till, och det ska fungera med skolor och förskolor. Vi vill att det ska bli så bra och lägenhetslikt som möjligt, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända på Stockholms stad.

Staden lämnade nyligen in ansökan om bygglov för modulhus i Slakthusområdet. Bygglovsansökan för modulhusen i Örby har överklagats. Länsstyrelsen avslog överklagan, men ärendet har drivits vidare till Mark- och miljödomstolen. Beslut väntas först till sommaren.

– Vi vet att processen är som den är, byggloven överklagas generellt i staden. Men vi hoppas givetvis att det här ska gå bra. Bostäder är en oerhört viktig del i integrationen, säger Anna Mölgård.

Det handlar om tillfälliga bygglov om fem år som kan förlängas till max 15 år.