Fler bygglov överklagas i Solna än i Sumpan

Tuletornen gick att bygga, trots protester.
Tuletornen gick att bygga, trots protester.
6,9 procent av alla bygglov i Solna och 3,2 av alla i Sundbyberg överklagas. Det visar en ny genomgång som Länsstyrelsen har gjort.

Bygglov som överklagas blir ofta nyheter i tidningen. Men det är bara en mycket liten del av alla bygglov som faktiskt överklagas visar en ny genomgång som länsstyrelsen har gjort.

De har gått igenom de 463 bygglovsbeslut som fattades under 2015 i Solna och Sundbyberg. I Solna överklagades 17 av 246 bygglovsbeslut – 6,9 procent – och i Sundbyberg överklagades 8 av 217 bygglovsbeslut – 3,2 procent.

Solna ligger en bit över länssnittet på 4,6 procent.

Av de 17 ärenden som överklagats i Solna blev 4 återförvisade till kommunen och 2 bygglov hävdes. Av de 8 ärenden som överklagats i Sundbyberg blev 2 återförvisade till kommunen medan inget bygglov hävdes.

I länet i stort tar ett bygglovsöverklagande i genomsnitt cirka 200 dagar från det att kommunen fattar sitt beslut till att ärendet är slutligt avgjort.