Bygglov skrotas för solceller – på vissa hus

Det ska bli lättare att sätta upp solceller.
Det ska bli lättare att sätta upp solceller.
Bor du i ett hus utan speciella skyddsvärden? Då kan du täcka en tredjedel av taket med solceller – utan bygglov.
Det beslutade Byggnadsnämnden igår kväll.

Byggnadsnämnden i Solna beslutade igår att skrota bygglov för solceller på en- och tvåbostadshus. De nya riktlinjerna gäller hus som saknar särskilda skyddsvärden. En tredjedel av taket är okej att täcka med solceller utan att söka bygglov.

För skyddsvärda hus eller flerbostadshus gäller som tidigare att det krävs en bygglovsansökan och prövning i varje enskilt fall.