Bygglov sökt för ny mobilmast

Hässelby villastad TeliaSonera har ansökt om bygglov att uppföra ett 30 meter hög mobilmast nära korsningen Växthusvägen-Snårvindevägen i Hässelby villastad.

Till mobilmasten hör även en så kallad teknikbod. Området för stationen anges till 25 kvadratmeter.