Bygglov sökt för skolpaviljong utanför Äppelviksskolan

Stockholm behöver fler skolplatser och man gör nu en stor satsning på att sätta upp paviljonger på skolgårdar runt om i stan. En bygglovsansökan lämnades i dagarna in för att sätta upp en paviljong på skolgården utanför Äppelviksskolan.

Det behövs mer platser i grundskolan i Stockholm.

– Det har gjorts en koppling till nyanlända elever men den kopplingen är ett missförstånd. Det handlar om kapacitetsökning som behövs i hela staden och de nyanlända är en del av anledningen till den. Paviljongerna är inte öronmärkta för nyanlända elever. Alla skolor kommer att ta emot nyanlända, det är inte kopplat till paviljonger, säger Mikael Lindberg, kommunikationsstrateg på utbildningsförvaltningens kommunikationsenhet.

Utbildningsförvaltningen planerar för 2 800 nya grundskoleplatser i paviljonger på skolgårdar runt om i stan. Tanken är att paviljongerna ska vara klara till hösten 2016. Bygglovsansökningar skickades i dagarna in till stadsbyggnadskontoret.

En ansökan gäller en paviljong med fyra klassrum utanför Äppelviksskolan.

– Vad vi tycker om det? Vad ska man säga? Det är fullt i skolorna överallt i stan. Vi har en stor skolgård och det är väl därför man titta här. Men 23 andra skolor utreds, säger skolans rektor Arne Landström.

Enligt honom försöker skolorna få nyanlända elever att så snabbt som möjligt slussas in i den ordinarie undervisningen. Men i början behövs för det mesta en tid i förberedelseklass.

Om paviljongen får bygglov och blir av kommer den att inlemmas i den ordinarie verksamheten.

– Det kommer inte enbart att gå nyanlända i paviljongerna utan vi kommer att blanda elever, säger Arne Landström.

Han planerar även för att anställa fler lärare. Ansökningar är redan ute.

En hel del föräldrar och elever har hört av sig och undrat om paviljongbygget.

– Vi har besvarat dem och försökt ge information och berätta det vi vet, säger Arne Landström.

– Idag vet vi inte så mycket och kan bara gissa och ta det lite lugnt. Vi får laga efter det läge som kommer. Nu gäller det att bida tiden och jag sitter inte här och tar ut saker i förväg. Hur det blir i verkligenhet får visa sig.

– Det intressanta är att i Stockholm har man bestämt att vi ska fördela nyanlända mellan skolorna. Så har man inte gjort i Malmö och Göteborg. Men här har man faktiskt tvingat alla att ta emot. Det går utanför vanliga ramar. Även skolor där det är jättetrångt har fått ta emot, säger Arne Landström.