ANNONS

Bygglovstider ska bli kortare

Inbrotten förra sommaren slog alla ­rekord.

Men i år verkar ­tjuvarna ha lämnat Täby – åtminstone tillfälligt.
ANNONS

Mellan maj och september förra året genomfördes 108 inbrott i Täby. Siffran var den högsta för alla somrar på hela 2000-talet och kulmen på en uppåtgående trend i kommunen.

Under juni och juli slog tjuvar till så gott som dagligen.

Men nu verkar något ha hänt. Förra månaden anmäldes fem inbrott i Täby, vilket är den lägsta siffran för juni på många år.

Robert Lundberg, inspektör vid Roslagspolisen, har noterat nedgången men är osäker på vad den beror på.

– Dels kan det handla om att de som sysslar med inbrott förflyttat sig till något annat område, och dels kan det beror på att flera av dem är gripna. Eller så är det en kombination av båda förklaringarna, säger Robert Lundberg.

Han aktar sig dock för att säga att faran är över. Juli är en månad då många reser bort och det brukar kunna locka inbrottstjuvar.

Därför är det de vanliga skyddsåtgärderna som gäller, menar Robert Lundberg.

Be grannar hålla ett öga på huset, se till att posten töms, ha tidsinställda lampor och annat som gör att bostaden ser bebodd ut.

Och skriv inte på sociala medier om att du är bortrest.

ANNONS

Täbys tjuvar har gått på semester

TÄBY Enligt kommunen är arbetsbelastningen ovanligt hög på bygglovsenheten just nu. I kombination med låg bemanning medför det långa handläggningstider.

Täby kommun uppger dock att rekrytering pågår för att försöka snabba på arbetet.

Enligt plan- och bygglagen får det i de flesta fall ta högst tio veckor innan man får besked om bygglov från det att en ansökan är komplett.