Byggmiss: Kommunen skadade skyddsvärd allé i Brottby

Kommunen riskerar polisanmälan.
Kommunen riskerar polisanmälan.
Mitt i kan avslöja att allt pekar på att länsstyrelsen kommer att polisanmäla Vallentuna kommun för att ha brutit mot EU-skyddet av träden i Brottby allé. På tisdagskvällen räckte Karsbyskolans matsal inte till när intresserade Vallentunabor ville ställa frågor om flyktingboendet som ska byggas.

– I normala fall är vi skyldiga att åtalsanmäla. Jag har uppmanat dem att komma in med en ansökan om dispens mot skyddet, men någon sådan har jag inte sett ännu, säger Britt Forsén, miljöhandläggare på länsstyrelsen till Mitt i på tisdagseftermiddagen.

Det var i samband med bygget av flyktingbostäder i Vallentuna som kommunen begick byggmissen. När kommunen, i slutet av januari, påbörjade markförberedelser inför bygget bostadspaviljongerna anlades en bygginfart mellan två träd i den gamla allén som går upp mot Össeby kyrkoruin.

Britt Forsén, länsstyrelsen har efter ett besök konstaterat att träden skadats.

– Man har skadat rötter när man schaktat. Dessutom har man lagt på cirka 70 centimeter stenkross. Det har också påverkat rötterna säger hon.

Alla alléer i Sverige omfattas enligt henne av ett så kallat biotopskydd eftersom träden blir gamla och blir därmed värt för andra arter som mossor, lavar, svampar och insekter.

– Ju äldre träden blir desto mer värdefulla blir de. Kronan blir större och barken blir skrovligare och ihåligheter bildas kanske. Äldre träd erbjuder helt enkelt massor av små miljöer för andra arter, säger Britt Forsén.

Brottby allé åtnjuter dessutom EU:s miljöskydd: Natura 2000, vilket är ett mycket starkt skydd.

– Man får inte göra något som kan skada träden, säger Britt Forsén.

Hon påpekar dock att det går att få dispens från skyddet om det finns särskilda skäl. Att det brådskar att bygga bostäder åt flyktingar kan var ett sådant skäl.

På tisdagskvällen var det möte i ett möte i Karbyskolans matsal om om paviljongerna som ska byggas i Brottby. Alla partier utom Sverigedemokraterna hade bjudit in till mötet. Men en Brottbybo som tidningen talat med efter mötet tyckte inte att han fått några svar.

– Det fanns andra alternativa ställen att placera paviljongerna på. Jag ville veta var, men fick inte veta något, säger han.

Han ville också veta hur kommunen skulle sköta integrationen av flyktingarna som ska komma till Brottby.

– Men det fanns inga tjänstemän med kunskap på plats. Inte heller integrationschefen var där, säger Brottbybon.

Han tycker liksom andra boende i Brottby och Ekskogen att informationen om bygget varit både bristfällig och sen. Markförberedelserna var redan i gång när brevet från kommunen kom. Men han påpekar att han inte har något emot ett flyktingboende som sådant.

– Mötet gick lugnt till. Det fanns en representant för Sverigedemokraterna där som hade frågor kring kostnader, men allt var lugnt, säger han.

Kommunikationschef Kajsa Tirén kommenterade tidigare på dagen:

– Vallentuna kommun är medveten om att Brottby allé är skyddad. Kommunen hade satt stängsel runt träden när man arbetade på vägen, men tyvärr kan de ha blivit skadade ändå. Vi vet fortfarande inte hur allvarligt skadade träden blivit. Har något hänt träden är det självklart väldigt olyckligt, säger hon.